Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1  
Begroting 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Aanbieding Blz. 6  
Aanbieding Blz. 7  
. Blz. 8  
Programma 1 | Sociaal domein Blz. 9  
Programma 1 | Sociaal Domein Blz. 10  
Thema 1.1 Jeugd Blz. 11  
Wat willen we bereiken Blz. 12  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 13  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 14  
Wat mag het kosten Blz. 15  
Beleidskaders Blz. 16  
Thema 1.2 WMO Blz. 17  
Wat willen we bereiken Blz. 18  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 19  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 20  
Wat mag het kosten Blz. 21  
Beleidskaders Blz. 22  
Thema 1.3 Uitvoering Participatiewet Blz. 23  
Wat willen we bereiken Blz. 24  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 25  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 26  
Wat mag het kosten Blz. 27  
Beleidskaders Blz. 28  
Thema 1.4 Inkomensverstrekking, armoedebeleid, schuldhulpverlening Blz. 29  
Wat willen we bereiken Blz. 30  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 31  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 32  
Wat mag het kosten Blz. 33  
Beleidskaders Blz. 34  
Begroting Programma 1 Blz. 35  
Begroting programma 1 Blz. 36  
Programma 2 | Welzijn en educatie Blz. 37  
Programma 2 | Welzijn en educatie Blz. 38  
Thema 2.1.1 Kunst en cultuur Blz. 39  
Wat willen we bereiken Blz. 40  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 41  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 42  
Wat mag het kosten Blz. 43  
Beleidskaders Blz. 44  
Thema 2.1.2 Maatschappelijke activering Blz. 45  
Wat willen we bereiken Blz. 46  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 47  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 48  
Wat mag het kosten Blz. 49  
Thema 2.1.3 Dorpsbudgetten Blz. 50  
Wat willen we bereiken Blz. 51  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 52  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 53  
Wat mag het kosten Blz. 54  
Beleidskaders Blz. 55  
Thema 2.2 Onderwijs Blz. 56  
Wat willen we bereiken Blz. 57  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 58  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 59  
Wat mag het kosten Blz. 60  
Beleidskaders Blz. 61  
Thema 2.3 Sport Blz. 62  
Wat willen we bereiken Blz. 63  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 64  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 65  
Wat mag het kosten Blz. 66  
Beleidskaders Blz. 67  
Thema 2.4 Volksgezondheid Blz. 68  
Wat willen we bereiken Blz. 69  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 70  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 71  
Wat mag het kosten Blz. 72  
Beleidskaders Blz. 73  
Begroting Programma 2 Blz. 74  
Begroting Programma 2 Blz. 75  
Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling Blz. 76  
Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling Blz. 77  
Thema 3.1.1 Recreatie en Toerisme Blz. 78  
Wat willen we bereiken Blz. 79  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 80  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 81  
Wat mag het kosten Blz. 82  
Beleidskaders Blz. 83  
Thema 3.1.2 BioBased Economy Blz. 84  
Wat willen we bereiken Blz. 85  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 86  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 87  
Wat mag het kosten Blz. 88  
Beleidskaders Blz. 89  
Thema 3.1.3 Werkgelegenheid Blz. 90  
Wat willen we bereiken Blz. 91  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 92  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 93  
Wat mag het kosten Blz. 94  
Beleidskaders Blz. 95  
Thema 3.2 Verkeer, wegen en groen Blz. 96  
Wat willen we bereiken Blz. 97  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 98  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 99  
Wat mag het kosten Blz. 100  
Beleidskaders Blz. 101  
Thema 3.3.1 Milieu 2030 CO2 neutraal, zonneweides Blz. 102  
Wat willen we bereiken Blz. 103  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 104  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 105  
Wat mag het kosten Blz. 106  
Beleidskaders Blz. 107  
Thema 3.3.2 Afval Blz. 108  
Wat willen we bereiken Blz. 109  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 110  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 111  
Wat mag het kosten Blz. 112  
Beleidskaders Blz. 113  
Thema 3.4 Bouwen en wonen (inclusief volkshuisvesting) Blz. 114  
Wat willen we bereiken Blz. 115  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 116  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 117  
Wat mag het kosten Blz. 118  
Beleidskaders Blz. 119  
Begroting Programma 3 Blz. 120  
Begroting Programma 3 Blz. 121  
Programma 4 | Strategische projecten en ontwikkelingen Blz. 122  
Programma 4 | Strategische projecten en ontwikkelingen Blz. 123  
Thema 4.1 Venekoten Centrum Oosterwolde Blz. 124  
Wat willen we bereiken Blz. 125  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 126  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 127  
Wat mag het kosten Blz. 128  
Beleidskaders Blz. 129  
Thema 4.2 Masterplan regio Appelscha Blz. 130  
Wat willen we bereiken Blz. 131  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 132  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 133  
Wat mag het kosten Blz. 134  
Beleidskaders Blz. 135  
Thema 4.3 Biosintrum Blz. 136  
Wat willen we bereiken Blz. 137  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 138  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 139  
Wat mag het kosten Blz. 140  
Beleidskaders Blz. 141  
Thema 4.4 Participatie Blz. 142  
Wat willen we bereiken Blz. 143  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 144  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 145  
Wat mag het kosten Blz. 146  
Beleidskaders Blz. 147  
Thema 4.5 Het Fonds 2018-2021 Blz. 148  
Wat willen we bereiken Blz. 149  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 150  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 151  
Wat mag het kosten Blz. 152  
Beleidskaders Blz. 153  
Thema 4.6 Visie Sociaal Domein (inclusief adviesraad) Blz. 154  
Wat willen we bereiken Blz. 155  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 156  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 157  
Wat mag het kosten Blz. 158  
Thema 4.7 Visie op demografische ontwikkelingen Blz. 159  
Wat willen we bereiken Blz. 160  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 161  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 162  
Wat mag het kosten Blz. 163  
Thema 4.8 Glasvezel Blz. 164  
Wat willen we bereiken Blz. 165  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 166  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 167  
Wat mag het kosten Blz. 168  
Thema 4.9 Omgevingswet, bestemmingsplannen Blz. 169  
Wat willen we bereiken Blz. 170  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 171  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 172  
Wat mag het kosten Blz. 173  
Beleidskaders Blz. 174  
Programma 5 | Openbare orde en veiligheid Blz. 175  
Programma 5 | Openbare orde en veiligheid Blz. 176  
Thema 5.1 Openbare orde en veiligheid Blz. 177  
Wat willen we bereiken Blz. 178  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 179  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 180  
Wat mag het kosten Blz. 181  
Beleidskaders Blz. 182  
Begroting Programma 5 Blz. 183  
Begroting programma 5 Blz. 184  
Programma 6 | Bestuur en dienstverlening Blz. 185  
Programma 6 | Bestuur en dienstverlening Blz. 186  
Thema 6.1 Bestuur Blz. 187  
Wat willen we bereiken Blz. 188  
Beleidsindicatoren Blz. 189  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 190  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 191  
Wat mag het kosten Blz. 192  
Beleidskaders Blz. 193  
Thema 6.2 Dienstverlening Blz. 194  
Wat willen we bereiken Blz. 195  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 196  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 197  
Wat mag het kosten Blz. 198  
Beleidskaders Blz. 199  
Thema 6.3 Financiën Blz. 200  
Wat willen we bereiken Blz. 201  
Beleidsindicatoren Blz. 202  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 203  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 204  
Wat mag het kosten Blz. 205  
Beleidskaders Blz. 206  
Begroting Programma 6 Blz. 207  
Begroting Programma 6 Blz. 208  
Paragrafen Blz. 209  
Paragraaf 1 | Lokale Heffingen Blz. 210  
Paragraaf 1 | Lokale Heffingen Blz. 211  
Algemene beleidslijn Blz. 212  
Bijzonderheden en ontwikkelingen Blz. 213  
Belastingsoorten Blz. 214  
Inkomsten Blz. 215  
Kostendekking Blz. 216  
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 217  
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 218  
Conclusie weerstandsvermogen Blz. 219  
Algemene beleidslijn Blz. 220  
Kwantificeerbare risico's Blz. 221  
Risico's Sociaal Domein Blz. 222  
Financiële kengetallen en geprognosticeerde balans Blz. 223  
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 224  
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 225  
Financiële consequenties Blz. 226  
Wegen, kunstwerken en verlichting Blz. 227  
Groen, riolering en gebouwen Blz. 228  
Sport en ICT Blz. 229  
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 230  
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 231  
Algemene beleidslijn en Risicobeheer Blz. 232  
Leningenportefeuille Blz. 233  
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 234  
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 235  
Interbestuurlijk toezicht en Human Resource Management Blz. 236  
Financiën, Planning & Control & Juridische kwaliteitszorg Blz. 237  
Rechtmatigheid, Inkoop, Informatiebeveiliging en Privacy Blz. 238  
Communicatie, ICT en OWO afdelingen Blz. 239  
Paragraaf 6 | Verbonden partijen Blz. 240  
Paragraaf 6 | Verbonden partijen Blz. 241  
Algemene beleidslijn Blz. 242  
SDF Blz. 243  
VRF Blz. 244  
SW Fryslân Blz. 245  
Recreatieschap Blz. 246  
FUMO Blz. 247  
Lokale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Blz. 248  
Caparis Blz. 249  
Omrin Blz. 250  
BNG Blz. 251  
SBMVO Blz. 252  
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 253  
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 254  
Algemene beleidslijn Blz. 255  
Uitvoering Blz. 256  
Grondexploitatie Blz. 257  
Paragraaf 8 | Gebiedsuitwerking Blz. 258  
Gebiedsuitwerking Blz. 259  
Algemene beleidslijn Blz. 260  
Gebiedsbeleid Blz. 261  
Financien Blz. 262  
Paragraaf 9 | Duurzaamheid Blz. 263  
Paragraaf 9 | Duurzaamheid Blz. 264  
Energie Blz. 265  
Van afval naar grondstof Blz. 266  
Biobased Economy Blz. 267  
Biodiversiteit Blz. 268  
Duurzaamheidslening en stimuleringsregeling duurzame initiatieven (postcoderoos regeling) Blz. 269  
Financiën Blz. 270  
Begrotingspositie 2020-2023 Blz. 271  
Vertrekpunten programmabegroting 2020-2023 Blz. 272  
Vertrekpunten Programmabegroting 2020-2023 Blz. 273  
Uitgangspunten op basis van bestaand beleid Blz. 274  
Uitgangspunten op basis van bestaand beleid Blz. 275  
Begrotingsresultaat bestaand beleid Blz. 276  
Begrotingsresultaat bestaand beleid Blz. 277  
Financieel meerjarenperspectief Blz. 278  
Budgetten per programma Blz. 279  
Budgetten per programma Blz. 280  
Financiële positie Blz. 281  
Financiële positie Blz. 282  
Samenvatting Blz. 283  
1. Budgettaire positie in 2020-2023 Blz. 284  
2. Weerstandsvermogen Blz. 285  
3. Beheersplannen: onderhoud van kapitaalgoederen Blz. 286  
4. Grondexploitatie Blz. 287  
5. De (onbenutte) Belastingcapaciteit Blz. 288  
6. Reserves en voorzieningen Blz. 289  
Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 290  
Bijlagen Blz. 291  
A. Kerngegevens Blz. 292  
Fysieke kerngegevens Blz. 293  
Financiële kerngegevens Blz. 294  
Financiële kerngegevens per inwoner Blz. 295  
B. Reserves en voorzieningen 2018-2023 Blz. 296  
Overzicht reserves Blz. 297  
Overzicht voorzieningen Blz. 298  
C. Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 299  
Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 300  
D. Overzicht Taakvelden Blz. 301  
Overzicht taakvelden Blz. 302  
E. Beleidsindicatoren Blz. 303  
Beleidsindicatoren Blz. 304  
Aanpak begrotingstekort 2020-2023, 'Samen waarmaken' Blz. 305  
Aanbieding Blz. 306  
Aanbieding Blz. 307  
Inleiding Blz. 308  
Inleiding Blz. 309  
Saldo begroting Blz. 310  
Saldo begroting Blz. 311  
Uitwerking kader ambities en maatregelen Blz. 312  
Inleiding Blz. 313  
Kader 1: Keuzes in ambities van het college transparant maken Blz. 314  
Kader 2: De meerjarenbegroting structureel en reëel in evenwicht Blz. 315  
Kader 3: Administratief technische maatregelen Blz. 316  
Kader 4: versobering, efficiency, doelmatigheid of andere maatregelen Blz. 317  
Kader 5: Lasten en baten Sociaal Domein Blz. 318  
Kader 6: Kostendekkende heffingen en lastenverhoging Blz. 319  
Totaaltabel Blz. 320  
Totaaltabel Blz. 321  
Lastenontwikkeling per huishouden Blz. 322