Meer
Publicatiedatum: 27-07-2020

Inhoud

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Jaarstukken 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding jaarstukken Blz. 4  
Aanbieding Blz. 5  
Bestuur en organisatie Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Algemeen Blz. 8  
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Blz. 9  
Analyse gerealiseerd resultaat Blz. 10  
Bestemming gerealiseerd resultaat Blz. 11  
Actualisatie reserves en voorzieningen Blz. 12  
Programma 1 | Sociaal domein Blz. 13  
Programma 1 | Sociaal Domein Blz. 14  
Thema 1.1 Jeugd Blz. 15  
Wat willen we bereiken Blz. 16  
Wat hebben we bereikt Blz. 17  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 18  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 19  
Beleidskaders Blz. 20  
Thema 1.2 WMO Blz. 21  
Wat willen we bereiken Blz. 22  
Wat hebben we bereikt Blz. 23  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 24  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 25  
Beleidskaders Blz. 26  
Thema 1.3 Uitvoering Participatiewet Blz. 27  
Wat willen we bereiken Blz. 28  
Wat hebben we bereikt Blz. 29  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 30  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 31  
Beleidskaders Blz. 32  
Thema 1.4 Inkomensverstrekking, armoedebeleid, schuldhulpverlening Blz. 33  
Wat willen we bereiken Blz. 34  
Wat hebben we bereikt Blz. 35  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 36  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 37  
Beleidskaders Blz. 38  
Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 1 Blz. 39  
Wat heeft het gekost Blz. 40  
Tabel belangrijkste afwijkingen Blz. 41  
Toelichting belangrijkste afwijkingen Blz. 42  
Programma 2 | Welzijn en educatie Blz. 43  
Programma 2 | Welzijn en educatie Blz. 44  
Thema 2.1.1 Kunst en cultuur Blz. 45  
Wat willen we bereiken Blz. 46  
Wat hebben we bereikt Blz. 47  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 48  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 49  
Beleidskaders Blz. 50  
Thema 2.1.2 Maatschappelijke activering Blz. 51  
Wat willen we bereiken Blz. 52  
Wat hebben we bereikt Blz. 53  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 54  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 55  
Thema 2.1.3 Dorpsbudgetten Blz. 56  
Wat willen we bereiken Blz. 57  
Wat hebben we bereikt Blz. 58  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 59  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 60  
Beleidskaders Blz. 61  
Thema 2.2 Onderwijs Blz. 62  
Wat willen we bereiken Blz. 63  
Wat hebben we bereikt Blz. 64  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 65  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 66  
Beleidskaders Blz. 67  
Thema 2.3 Sport Blz. 68  
Wat willen we bereiken Blz. 69  
Wat hebben we bereikt Blz. 70  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 71  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 72  
Beleidskaders Blz. 73  
Thema 2.4 Volksgezondheid Blz. 74  
Wat willen we bereiken Blz. 75  
Wat hebben we bereikt Blz. 76  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 77  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 78  
Beleidskaders Blz. 79  
Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 2 Blz. 80  
Wat heeft het gekost Blz. 81  
Tabel belangrijkste afwijkingen Blz. 82  
Toelichting belangrijkste afwijkingen Blz. 83  
Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling Blz. 84  
Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling Blz. 85  
Thema 3.1.1 Recreatie en Toerisme Blz. 86  
Wat willen we bereiken Blz. 87  
Wat hebben we bereikt Blz. 88  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 89  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 90  
Beleidskaders Blz. 91  
Thema 3.1.2 BioBased Economy Blz. 92  
Wat willen we bereiken Blz. 93  
Wat hebben we bereikt Blz. 94  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 95  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 96  
Beleidskaders Blz. 97  
Thema 3.1.3 Werkgelegenheid Blz. 98  
Wat willen we bereiken Blz. 99  
Wat hebben we bereikt Blz. 100  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 101  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 102  
Beleidskaders Blz. 103  
Thema 3.2 Verkeer, wegen en groen Blz. 104  
Wat willen we bereiken Blz. 105  
Wat hebben we bereikt Blz. 106  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 107  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 108  
Beleidskaders Blz. 109  
Thema 3.3.1 Milieu 2030 CO2 neutraal, zonneweides Blz. 110  
Wat willen we bereiken Blz. 111  
Wat hebben we bereikt Blz. 112  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 113  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 114  
Beleidskaders Blz. 115  
Thema 3.3.2 Afval Blz. 116  
Wat willen we bereiken Blz. 117  
Wat hebben we bereikt Blz. 118  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 119  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 120  
Beleidskaders Blz. 121  
Thema 3.4 Bouwen en wonen (inclusief volkshuisvesting) Blz. 122  
Wat willen we bereiken Blz. 123  
Wat hebben we bereikt Blz. 124  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 125  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 126  
Beleidskaders Blz. 127  
Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 3 Blz. 128  
Wat heeft het gekost Blz. 129  
Tabel belangrijkste afwijkingen Blz. 130  
Toelichting belangrijkste afwijkingen Blz. 131  
Programma 4 | Strategische projecten en ontwikkelingen Blz. 132  
Programma 4 | Strategische projecten en ontwikkelingen Blz. 133  
Thema 4.1 Venekoten Centrum Oosterwolde Blz. 134  
Wat willen we bereiken Blz. 135  
Wat hebben we bereikt Blz. 136  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 137  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 138  
Beleidskaders Blz. 139  
Thema 4.2 Masterplan regio Appelscha Blz. 140  
Wat willen we bereiken Blz. 141  
Wat hebben we bereikt Blz. 142  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 143  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 144  
Beleidskaders Blz. 145  
Thema 4.3 Biosintrum Blz. 146  
Wat willen we bereiken Blz. 147  
Wat hebben we bereikt Blz. 148  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 149  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 150  
Beleidskaders Blz. 151  
Thema 4.4 Participatie Blz. 152  
Wat willen we bereiken Blz. 153  
Wat hebben we bereikt Blz. 154  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 155  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 156  
Beleidskaders Blz. 157  
Thema 4.5 Het Fonds 2018-2021 Blz. 158  
Wat willen we bereiken Blz. 159  
Wat hebben we bereikt Blz. 160  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 161  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 162  
Beleidskaders Blz. 163  
Thema 4.6 Visie op Samenleven (inclusief adviesraad) Blz. 164  
Wat willen we bereiken Blz. 165  
Wat hebben we bereikt Blz. 166  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 167  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 168  
Thema 4.7 Visie op demografische ontwikkelingen Blz. 169  
Wat willen we bereiken Blz. 170  
Wat hebben we bereikt Blz. 171  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 172  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 173  
Thema 4.8 Glasvezel Blz. 174  
Wat willen we bereiken Blz. 175  
Wat hebben we bereikt Blz. 176  
Wat hebben we ervoor gedaan Blz. 177  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 178  
Thema 4.9 Omgevingswet, bestemmingsplannen Blz. 179  
Wat willen we bereiken Blz. 180  
Wat hebben we bereikt Blz. 181  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 182  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 183  
Beleidskaders Blz. 184  
Programma 5 | Openbare orde en veiligheid Blz. 185  
Programma 5 | Openbare orde en veiligheid Blz. 186  
Thema 5.1 Openbare orde en veiligheid Blz. 187  
Wat willen we bereiken Blz. 188  
Wat hebben we bereikt Blz. 189  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 190  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 191  
Beleidskaders Blz. 192  
Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 5 Blz. 193  
Wat heeft het gekost Blz. 194  
Tabel belangrijkste afwijkingen Blz. 195  
Toelichting belangrijkste afwijkingen Blz. 196  
Programma 6 | Bestuur en dienstverlening Blz. 197  
Programma 6 | Bestuur en dienstverlening Blz. 198  
Thema 6.1 Bestuur Blz. 199  
Wat willen we bereiken Blz. 200  
Wat hebben we bereikt Blz. 201  
Beleidsindicatoren Blz. 202  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 203  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 204  
Beleidskaders Blz. 205  
Thema 6.2 Dienstverlening Blz. 206  
Wat willen we bereiken Blz. 207  
Wat hebben we bereikt Blz. 208  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 209  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 210  
Beleidskaders Blz. 211  
Thema 6.3 Financiën Blz. 212  
Wat willen we bereiken Blz. 213  
Wat hebben we bereikt Blz. 214  
Beleidsindicatoren Blz. 215  
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 216  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt Blz. 217  
Beleidskaders Blz. 218  
Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 6 Blz. 219  
Wat heeft het gekost Blz. 220  
Tabel belangrijkste afwijkingen Blz. 221  
Toelichting belangrijkste afwijkingen Blz. 222  
Paragrafen Blz. 223  
Paragraaf 1 | Lokale Heffingen Blz. 224  
Paragraaf 1 | Lokale Heffingen Blz. 225  
Algemene beleidslijn Blz. 226  
Bijzonderheden en ontwikkelingen Blz. 227  
Belastingsoorten Blz. 228  
Inkomsten Blz. 229  
Kostendekking Blz. 230  
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 231  
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 232  
Conclusie weerstandsvermogen Blz. 233  
Algemene beleidslijn Blz. 234  
Kwantificeerbare risico's Blz. 235  
Risico's Sociaal Domein Blz. 236  
Financiële kengetallen Blz. 237  
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 238  
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 239  
Financiële consequenties Blz. 240  
Wegen, kunstwerken en verlichting Blz. 241  
Groen, riolering en gebouwen Blz. 242  
Sport en ICT Blz. 243  
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 244  
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 245  
Algemene beleidslijn en Risicobeheer Blz. 246  
Leningenportefeuille Blz. 247  
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 248  
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 249  
Interbestuurlijk toezicht en Human Resource Management Blz. 250  
Financiën, Planning & Control & Juridische kwaliteitszorg Blz. 251  
Rechtmatigheid, Inkoop, Informatiebeveiliging en Privacy Blz. 252  
Communicatie, ICT en OWO afdelingen Blz. 253  
Paragraaf 6 | Verbonden partijen Blz. 254  
Paragraaf 6 | Verbonden partijen Blz. 255  
Algemene beleidslijn Blz. 256  
SDF Blz. 257  
VRF Blz. 258  
SW Fryslân Blz. 259  
Recreatieschap Blz. 260  
FUMO Blz. 261  
Hûs en Hiem Blz. 262  
Caparis Blz. 263  
Omrin Blz. 264  
BNG Blz. 265  
SBMVO Blz. 266  
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 267  
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 268  
Algemene beleidslijn Blz. 269  
Uitvoering Blz. 270  
Grondexploitatie Blz. 271  
Paragraaf 8 | Gebiedsuitwerking Blz. 272  
Gebiedsuitwerking Blz. 273  
Algemene beleidslijn Blz. 274  
Gebiedsbeleid Blz. 275  
Financiën Blz. 276  
Paragraaf 9 | Duurzaamheid Blz. 277  
Paragraaf 9 | Duurzaamheid Blz. 278  
Energie Blz. 279  
Afval als grondstof Blz. 280  
Biobased Economy Blz. 281  
Biodiversiteit Blz. 282  
Financiën Blz. 283  
Jaarrekening Blz. 284  
Balans Blz. 285  
Balans Activa Blz. 286  
Balans Passiva Blz. 287  
Overzicht baten en lasten Blz. 288  
Overzicht baten en lasten Blz. 289  
Waarderingsgrondslagen Blz. 290  
Waarderingsgrondslagen Blz. 291  
Afschrijvingstermijnen Blz. 292  
Toelichting op de balans - Activa Blz. 293  
Immateriële vaste activa Blz. 294  
Materiële vaste activa Blz. 295  
Toelichting tabel materiële vaste activa Blz. 296  
Investeringen materiële vaste activa Blz. 297  
Financiële vaste activa Blz. 298  
Deelnemingen Blz. 299  
Overige langlopende geldleningen Blz. 300  
Voorraden Blz. 301  
Bouwgrond in exploitatie 1 Blz. 302  
Bouwgrond in exploitatie 2 Blz. 303  
Uitzettingen korter dan 1 jaar Blz. 304  
Liquide middelen en overlopende activa Blz. 305  
Toelichting op de balans - Passiva Blz. 306  
Reserves Blz. 307  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen Blz. 308  
Reserve overheveling budgetten Blz. 309  
Voorzieningen Blz. 310  
Vaste schulden Blz. 311  
Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dad 1 jaar en overlopende passiva Blz. 312  
Toelichting op de balans - niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 313  
Waarborgen en garanties Blz. 314  
Toelichting Blz. 315  
Contractuele verplichtingen Blz. 316  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 317  
Toelichting overzicht baten en lasten Blz. 318  
Toelichting overzicht baten en lasten Blz. 319  
Overzicht onvoorzien Blz. 320  
Overzicht onvoorzien Blz. 321  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 322  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 323  
Toelichting Blz. 324  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 325  
Incidentele baten en lasten Blz. 326  
Bijlagen Blz. 327  
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen Blz. 328  
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen Blz. 329  
Tabel Sisa Blz. 330  
Overzicht wet normering bezoldiging topfunctionarissen Blz. 331  
WNT verantwoording 2019 Blz. 332  
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking Blz. 333  
Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking Blz. 334  
Overzicht schatkistbankieren Blz. 335  
Overzicht schatkistbankieren Blz. 336  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 337  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 338  
Kerngegevens Blz. 339  
Fysieke kerngegevens Blz. 340  
Financiële kerngegevens Blz. 341  
Bedrag per inwoner Blz. 342  
Overzicht taakvelden Blz. 343  
Overzicht taakvelden Blz. 344  
Verdelingsprincipe taakvelden Blz. 345  
Beleidsindicatoren Blz. 346  
Beleidsindicatoren Blz. 347  
Nota reserves en voorzieningen Blz. 348  
Algemeen en beslispunten Blz. 349  
Algemeen Blz. 350  
Beslispunten reserves Blz. 351  
Beslispunten voorzieningen Blz. 352  
Verloopoverzichten Blz. 353  
Verloopoverzichten reserves Blz. 354  
Verloopoverzichten voorzieningen Blz. 355  
Toelichting per reserve Blz. 356  
Algemene reserve Blz. 357  
Toelichting onttrekking algemene reserve Blz. 358  
Algemene reserve grondexploitatie Blz. 359  
Reserve lastenverlichting Blz. 360  
Reserve precariobelasting Blz. 361  
Reserve Strategische projecten Blz. 362  
Reserve organisatieontwikkelingen Blz. 363  
Reserve Sociaal Domein Blz. 364  
Reserve riolering Blz. 365  
Reserve overheveling budgetten Blz. 366  
Reserve monumenten Blz. 367  
Kapitaal reserve Blz. 368  
Reserve Ambitiefonds Blz. 369  
Toelichting per voorziening Blz. 370  
Voorziening oninbare debiteuren Blz. 371  
Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe Blz. 372  
Voorziening onderhoud gymlokalen Blz. 373  
Voorziening onderhoudsgelden Kompaan Blz. 374  
Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal Blz. 375  
Voorziening onderhoud sportaccommodatie's 3B's Blz. 376  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 377  
Voorziening Bodemsanering Blz. 378  
Voorziening riolering Blz. 379  
Voorziening kostendekking leges omgevingsvergunningen Blz. 380  
Voorziening lopende pensioenverplichtingen bestuurders Blz. 381  
Voorziening pensioenverplichting voormalige en huidige wethouders Blz. 382