Meer
Publicatiedatum: 02-07-2018

Inhoud

Sitemap

Uitvoeringsprogramma 2018-2022 (definitieve versie) Blz. 1  
Uitvoeringsprogramma 2018-2022 (definitieve versie) Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbieding Blz. 4  
Aanbieding Blz. 5  
Aanbiedingsbrief Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Overige ontwikkelingen Blz. 8  
Bijgesteld begrotingsperspectief 2018-2022 Blz. 9  
Programma 1 | Sociaal domein Blz. 10  
Visie sociaal domein Blz. 11  
Wat willen we bereiken Blz. 12  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 13  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 14  
Wat mag het kosten Blz. 15  
Jeugd Blz. 16  
Wat willen we bereiken Blz. 17  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 18  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 19  
Wat mag het kosten Blz. 20  
WMO Blz. 21  
Wat willen we bereiken Blz. 22  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 23  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 24  
Wat mag het kosten Blz. 25  
Maatschappelijke activering Blz. 26  
Wat willen we bereiken Blz. 27  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 28  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 29  
Wat mag het kosten Blz. 30  
Uitvoering Participatiewet Blz. 31  
Wat willen we bereiken Blz. 32  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 33  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 34  
Wat mag het kosten Blz. 35  
Dorpsbudgetten Blz. 36  
Wat willen we bereiken Blz. 37  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 38  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 39  
Wat mag het kosten Blz. 40  
Inkomensverstrekking, armoedebeleid Blz. 41  
Wat willen we bereiken Blz. 42  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 43  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 44  
Wat mag het kosten Blz. 45  
Schuldhulpverlening Blz. 46  
Wat willen we bereiken Blz. 47  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 48  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 49  
Wat mag het kosten Blz. 50  
Adviesraad sociaal domein Blz. 51  
Wat willen we bereiken Blz. 52  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 53  
Wat merkt de inwoner er van Blz. 54  
Wat mag het kosten Blz. 55  
Programma 2 | Welzijn en educatie Blz. 56  
Kunst en cultuur Blz. 57  
Wat willen we bereiken Blz. 58  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 59  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 60  
Wat mag het kosten Blz. 61  
Onderwijs Blz. 62  
Wat willen we bereiken Blz. 63  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 64  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 65  
Wat mag het kosten Blz. 66  
Sport Blz. 67  
Wat willen we bereiken Blz. 68  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 69  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 70  
Wat mag het kosten Blz. 71  
Volksgezondheid Blz. 72  
Wat willen we bereiken Blz. 73  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 74  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 75  
Wat mag het kosten Blz. 76  
Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling Blz. 77  
Visie op demografische ontwikkelingen Blz. 78  
Wat willen we bereiken Blz. 79  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 80  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 81  
Wat mag het kosten Blz. 82  
Recreatie en Toerisme Blz. 83  
Wat willen we bereiken Blz. 84  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 85  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 86  
Wat mag het kosten Blz. 87  
BioBased Economy Blz. 88  
Wat willen we bereiken Blz. 89  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 90  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 91  
Wat mag het kosten Blz. 92  
Werkgelegenheid Blz. 93  
Wat willen we bereiken Blz. 94  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 95  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 96  
Wat mag het kosten Blz. 97  
Verkeer, wegen en groen Blz. 98  
Wat willen we bereiken Blz. 99  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 100  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 101  
Wat mag het kosten Blz. 102  
Milieu 2030 CO2 neutraal, zonneweides Blz. 103  
Wat willen we bereiken Blz. 104  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 105  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 106  
Wat mag het kosten Blz. 107  
Afval Blz. 108  
Wat willen we bereiken Blz. 109  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 110  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 111  
Wat mag het kosten Blz. 112  
Bouwen en wonen Blz. 113  
Wat willen we bereiken Blz. 114  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 115  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 116  
Wat mag het kosten Blz. 117  
Omgevingswet, bestemmingsplannen Blz. 118  
Wat willen we bereiken Blz. 119  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 120  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 121  
Wat mag het kosten Blz. 122  
Glasvezel Blz. 123  
Wat willen we bereiken Blz. 124  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 125  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 126  
Wat mag het kosten Blz. 127  
Programma 4 | Strategische projecten Blz. 128  
Venekoten Centrum Oosterwolde Blz. 129  
Wat willen we bereiken Blz. 130  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 131  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 132  
Wat mag het kosten Blz. 133  
Masterplan regio Appelscha Blz. 134  
Wat willen we bereiken Blz. 135  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 136  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 137  
Wat mag het kosten Blz. 138  
Biosintrum Blz. 139  
Wat willen we bereiken Blz. 140  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 141  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 142  
Wat mag het kosten Blz. 143  
Participatie Blz. 144  
Wat willen we bereiken Blz. 145  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 146  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 147  
Wat mag het kosten Blz. 148  
Fonds Ooststellingwerf Blz. 149  
Wat willen we bereiken Blz. 150  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 151  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 152  
Wat mag het kosten Blz. 153  
Strategische ontwikkeling Blz. 154  
Wat willen we bereiken Blz. 155  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 156  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 157  
Wat mag het kosten Blz. 158  
Programma 5 | Openbare orde en veiligheid Blz. 159  
Integrale veiligheid Blz. 160  
Wat willen we bereiken Blz. 161  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 162  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 163  
Wat mag het kosten Blz. 164  
Programma 6 | Bestuur en dienstverlening Blz. 165  
Bestuur Blz. 166  
Wat willen we bereiken Blz. 167  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 168  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 169  
Wat mag het kosten Blz. 170  
Dienstverlening Blz. 171  
Wat willen we bereiken Blz. 172  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 173  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 174  
Wat mag het kosten Blz. 175  
Organisatie gebiedsteams Blz. 176  
Wat willen we bereiken Blz. 177  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 178  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 179  
Wat mag het kosten Blz. 180  
Financiën Blz. 181  
Wat willen we bereiken Blz. 182  
Wat gaan we ervoor doen Blz. 183  
Wat merkt de inwoner ervan Blz. 184  
Wat mag het kosten Blz. 185  
Bijlage | Uitgangspunten inclusief lokale lasten Blz. 186  
Bijlage uitgangspunten inclusief lokale lasten Blz. 187