Meer
Publicatiedatum: 29-07-2019

Inhoud

Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1  
Jaarstukken 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Jaarstukken Blz. 4  
Inleiding Jaarstukken Blz. 5  
Bestuur en Organisatie Blz. 6  
Bestuur en organisatie Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Algemeen Blz. 10  
Belangrijkste ontwikkelingen Blz. 11  
Sociaal Domein Blz. 12  
Welzijn en Educatie Blz. 13  
Ruimtelijke en economische ontwikkelingen Blz. 14  
Strategische projecten Blz. 15  
Openbare orde en veiligheid Blz. 16  
Bestuur en dienstverlening Blz. 17  
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Blz. 18  
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 2018 Blz. 19  
Mutaties geraamd resultaat Blz. 20  
Toelichting Blz. 21  
Analyse gerealiseerd resultaat Blz. 22  
Analyse gerealiseerd resultaat 2018 op hoofdlijnen Blz. 23  
Programma 1 Blz. 24  
Programma 2 Blz. 25  
Programma 3 Blz. 26  
Programma 5 Blz. 27  
Programma 6 Blz. 28  
Bestemming gerealiseerd resultaat Blz. 29  
Meerjarig beslag Blz. 30  
Minimale niveau algemene reserve Blz. 31  
Bestemming gerealiseerd resultaat 2018 Blz. 32  
Actualisatie reserves en voorzieningen Blz. 33  
Actualisatie reserves en voorzieningen 2018 en 2019-2022 Blz. 34  
Programma 1 | Sociaal Domein Blz. 35  
Programma 1 | Sociaal Domein Blz. 36  
1.1 Thema: Jeugd Blz. 37  
Wat willen we bereiken? Blz. 38  
Wat hebben we bereikt? Blz. 39  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 40  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 41  
Beleidskaders Blz. 42  
1.2 Thema: Wet maatschappelijke ondersteuning (inclusief AWBZ) Blz. 43  
Wat willen we bereiken? Blz. 44  
Wat hebben we bereikt? Blz. 45  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 46  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 47  
Beleidskaders Blz. 48  
1.3.1 Thema: Participatie algemeen Blz. 49  
Wat willen we bereiken? Blz. 50  
Wat hebben we bereikt? Blz. 51  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 52  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 53  
Beleidskaders Blz. 54  
1.3.2 Thema: Wet sociale werkvoorziening Blz. 55  
Wat willen we bereiken? Blz. 56  
Wat hebben we bereikt? Blz. 57  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 58  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 59  
Beleidskaders Blz. 60  
1.3.3 Thema: Dorpsbudgetten Blz. 61  
Wat willen we bereiken? Blz. 62  
Wat hebben we bereikt? Blz. 63  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 64  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 65  
1.4 Thema: Inkomensverstrekking Blz. 66  
Wat willen we bereiken? Blz. 67  
Wat hebben we bereikt? Blz. 68  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 69  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 70  
Beleidskaders Blz. 71  
Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 1 Blz. 72  
Wat heeft het gekost? Blz. 73  
Tabel belangrijkste afwijkingen Blz. 74  
Toelichting belangrijkste afwijkingen Blz. 75  
Programma 2 | Welzijn en Educatie Blz. 76  
Programma 2 | Welzijn en Educatie Blz. 77  
2.1 Thema: Kunst & Cultuur Blz. 78  
Wat willen we bereiken? Blz. 79  
Wat hebben we bereikt? Blz. 80  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 81  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 82  
Beleidskaders Blz. 83  
2.2.1 Thema: Onderwijs algemeen Blz. 84  
Wat willen we bereiken? Blz. 85  
Wat hebben we bereikt? Blz. 86  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 87  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 88  
Beleidskaders Blz. 89  
2.2.2 Thema: Huisvesting onderwijs Blz. 90  
Wat willen we bereiken? Blz. 91  
Wat hebben we bereikt? Blz. 92  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 93  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 94  
Beleidskaders Blz. 95  
2.3.1 Thema: Sport algemeen Blz. 96  
Wat willen we bereiken? Blz. 97  
Wat hebben we bereikt? Blz. 98  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 99  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 100  
Beleidskaders Blz. 101  
2.3.2 Thema: Sportaccommodaties Blz. 102  
Wat willen we bereiken? Blz. 103  
Wat hebben we bereikt? Blz. 104  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 105  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 106  
Beleidskaders Blz. 107  
2.4 Thema: Volksgezondheid Blz. 108  
Wat willen we bereiken? Blz. 109  
Wat hebben we bereikt? Blz. 110  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 111  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 112  
Beleidskaders Blz. 113  
Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 2 Blz. 114  
Wat heeft het gekost? Blz. 115  
Tabel belangrijkste afwijkingen Blz. 116  
Toelichting belangrijkste afwijkingen Blz. 117  
Programma 3 | Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen Blz. 118  
Programma 3 | Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen Blz. 119  
3.1.1 Thema: Recreatie en toerisme Blz. 120  
Wat willen we bereiken? Blz. 121  
Wat hebben we bereikt? Blz. 122  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 123  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 124  
Beleidskaders Blz. 125  
3.1.2 Thema: Biobased Economy Blz. 126  
Wat willen we bereiken? Blz. 127  
Wat hebben we bereikt? Blz. 128  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 129  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 130  
Beleidskaders Blz. 131  
3.1.3 Thema: Werkgelegenheid Blz. 132  
Wat willen we bereiken? Blz. 133  
Wat hebben we bereikt? Blz. 134  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 135  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 136  
Beleidskaders Blz. 137  
3.2 Thema: Openbare ruimte - Verkeer & Vervoer, Wegen & Groen Blz. 138  
Wat willen we bereiken? Blz. 139  
Wat hebben we bereikt? Blz. 140  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 141  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 142  
Beleidskaders Blz. 143  
3.3.1 Thema: Milieubeleidsplan Blz. 144  
Wat willen we bereiken? Blz. 145  
Wat hebben we bereikt? Blz. 146  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 147  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 148  
Beleidskaders Blz. 149  
3.3.2 Thema: Afval Blz. 150  
Wat willen we bereiken? Blz. 151  
Wat hebben we bereikt? Blz. 152  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 153  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 154  
Beleidskaders Blz. 155  
3.4.1 Thema: Bouwen en Wonen Blz. 156  
Wat willen we bereiken? Blz. 157  
Wat hebben we bereikt? Blz. 158  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 159  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 160  
Beleidskaders Blz. 161  
3.4.2 Thema: Volkshuisvesting Blz. 162  
Wat willen we bereiken? Blz. 163  
Wat hebben we bereikt? Blz. 164  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 165  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 166  
Beleidskaders Blz. 167  
3.4.3 Thema: Omgevingswet / Bestemmingsplannen Blz. 168  
Wat willen we bereiken? Blz. 169  
Wat hebben we bereikt? Blz. 170  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 171  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 172  
Beleidskaders Blz. 173  
Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 3 Blz. 174  
Wat heeft het gekost? Blz. 175  
Tabel belangrijkste afwijkingen Blz. 176  
Toelichting belangrijkste afwijkingen Blz. 177  
Programma 4 | Strategische projecten Blz. 178  
Programma 4 | Strategische projecten Blz. 179  
4.1 Thema: Venekoten Centrum te Oosterwolde Blz. 180  
Wat willen we bereiken? Blz. 181  
Wat hebben we bereikt? Blz. 182  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 183  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 184  
Beleidskaders Blz. 185  
4.2 Thema: Masterplan Regio Appelscha Blz. 186  
Wat willen we bereiken? Blz. 187  
Wat hebben we bereikt? Blz. 188  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 189  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 190  
Beleidskaders Blz. 191  
4.3 Thema: Biosintrum te Oosterwolde Blz. 192  
Wat willen we bereiken? Blz. 193  
Wat hebben we bereikt? Blz. 194  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 195  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 196  
Beleidskaders Blz. 197  
4.4 Thema: Overheidsparticipatie Blz. 198  
Wat willen we bereiken? Blz. 199  
Wat hebben we bereikt? Blz. 200  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 201  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 202  
Beleidskaders Blz. 203  
Programma 5 | Openbare Orde en Veiligheid Blz. 204  
Programma 5 | Openbare Orde en Veiligheid Blz. 205  
5.1.1 Thema: Integrale Veiligheid Blz. 206  
Wat willen we bereiken? Blz. 207  
Wat hebben we bereikt? Blz. 208  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 209  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 210  
Beleidskaders Blz. 211  
5.1.2 Thema: Crisisbeheersing Blz. 212  
Wat willen we bereiken? Blz. 213  
Wat hebben we bereikt? Blz. 214  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 215  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 216  
Beleidskaders Blz. 217  
5.2 Thema: Handhaving Blz. 218  
Wat willen we bereiken? Blz. 219  
Wat hebben we bereikt? Blz. 220  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 221  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 222  
Beleidskaders Blz. 223  
Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 5 Blz. 224  
Wat heeft het gekost? Blz. 225  
Tabel belangrijkste afwijkingen Blz. 226  
Toelichting belangrijkste afwijkingen Blz. 227  
Programma 6 | Bestuur en Dienstverlening Blz. 228  
Programma 6 | Bestuur en Dienstverlening Blz. 229  
6.1 Thema: Bestuur Blz. 230  
Wat willen we bereiken? Blz. 231  
Wat hebben we bereikt? Blz. 232  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 233  
Beleidsindicatoren thema Bestuur Blz. 234  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 235  
Beleidskaders Blz. 236  
6.2 Thema: Organisatie Gebiedsteams Blz. 237  
Wat willen we bereiken? Blz. 238  
Wat hebben we bereikt? Blz. 239  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 240  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 241  
Beleidskaders Blz. 242  
6.3 Thema: Dienstverlening Blz. 243  
Wat willen we bereiken? Blz. 244  
Wat hebben we bereikt? Blz. 245  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 246  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 247  
Beleidskaders Blz. 248  
6.4 Thema: Financiën Blz. 249  
Wat willen we bereiken? Blz. 250  
Wat hebben we bereikt? Blz. 251  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 252  
Beleidsindicatoren thema Financiën Blz. 253  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 254  
Beleidskaders Blz. 255  
Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 6 Blz. 256  
Wat heeft het gekost? Blz. 257  
Tabel belangrijkste afwijkingen Blz. 258  
Toelichting belangrijkste afwijkingen Blz. 259  
Paragrafen Blz. 260  
Paragraaf 1 | Lokale heffingen Blz. 261  
Inleiding Blz. 262  
Inkomsten Blz. 263  
Bijzonderheden en ontwikkelingen Blz. 264  
Belastingsoorten Blz. 265  
Kostendekking Blz. 266  
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 267  
Inleiding Blz. 268  
Conclusie weerstandsvermogen Blz. 269  
Algemene beleidslijn Blz. 270  
Kwantificeerbare risico's Blz. 271  
Risico's Sociaal Domein Blz. 272  
Financiële kengetallen Blz. 273  
Beoordeling onderlinge verhouding kengetallen en financiële positie Blz. 274  
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 275  
Inleiding Blz. 276  
Financiële consequenties Blz. 277  
Wegen, kunstwerken en verlichting Blz. 278  
Groen, riolering en gebouwen Blz. 279  
Sport en ICT Blz. 280  
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 281  
Inleiding Blz. 282  
Kasgeldlimiet Blz. 283  
Renterisiconorm Blz. 284  
Leningenportefeuille opgenomen gelden Blz. 285  
Schatkistbankieren Blz. 286  
Renteschema Blz. 287  
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 288  
Inleiding Blz. 289  
Interbestuurlijk toezicht en Human Resource Management Blz. 290  
Financiën, Planning & Control en Juridische kwaliteitszorg Blz. 291  
Rechtmatigheid, Inkoop, Informatiebeveiliging en Privacy Blz. 292  
Communicatie, ICT en OWO afdelingen Blz. 293  
Paragraaf 6 | Verbonden Partijen Blz. 294  
Inleiding Blz. 295  
Algemene beleidslijn Blz. 296  
SDF Blz. 297  
VRF Blz. 298  
SW Fryslân Blz. 299  
Recreatieschap Blz. 300  
FUMO Blz. 301  
Hûs en Hiem Blz. 302  
Caparis Blz. 303  
Omrin Blz. 304  
BNG Blz. 305  
SBMVO Blz. 306  
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 307  
Inleiding Blz. 308  
Algemene beleidslijn Blz. 309  
Uitvoering Blz. 310  
Grondexploitatie Blz. 311  
Paragraaf 8 | Gebiedsuitwerking Blz. 312  
Inleiding Blz. 313  
Algemene beleidslijn Blz. 314  
Gebiedsbeleid Blz. 315  
Financiën Blz. 316  
Paragraaf 9 | Duurzaamheid Blz. 317  
Inleiding Blz. 318  
Energie Blz. 319  
Afval als grondstof Blz. 320  
Biobased Economy Blz. 321  
Biodiversiteit Blz. 322  
Financiën Blz. 323  
Jaarrekening Blz. 324  
Balans Blz. 325  
Balans - Activa Blz. 326  
Balans - Passiva Blz. 327  
Overzicht baten en lasten Blz. 328  
Overzicht van baten en lasten Blz. 329  
Waarderingsgrondslagen Blz. 330  
Waarderingsgrondslagen Blz. 331  
Afschrijvingstermijnen Blz. 332  
Toelichting op de balans - Activa Blz. 333  
Immateriële vaste activa Blz. 334  
Materiële vaste activa Blz. 335  
Toelichting tabel materiële vaste activa Blz. 336  
Investeringen materiële vaste activa Blz. 337  
Financiële vaste activa Blz. 338  
Deelnemingen Blz. 339  
Overige langlopende geldleningen Blz. 340  
Voorraden Blz. 341  
Bouwgronden in exploitatie 1 Blz. 342  
Bouwgronden in exploitatie 2 Blz. 343  
Uitzettingen korter dan 1 jaar Blz. 344  
Liquide middelen en overlopende activa Blz. 345  
Toelichting op de balans - Passiva Blz. 346  
Reserves Blz. 347  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen Blz. 348  
Reserve overheveling kredieten Blz. 349  
Voorzieningen Blz. 350  
Vaste schulden Blz. 351  
Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar en overlopende passiva Blz. 352  
Toelichting op de balans - niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 353  
Waarborgen en garanties Blz. 354  
Toelichting Blz. 355  
Toelichting overzicht baten en lasten Blz. 356  
Toelichting overzicht baten en lasten Blz. 357  
Overzicht onvoorzien Blz. 358  
Overzicht onvoorzien Blz. 359  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 360  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 361  
Toelichting Blz. 362  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 363  
Incidentele baten en lasten Blz. 364  
Toelichting Blz. 365  
Bijlagen Blz. 366  
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen Blz. 367  
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen Blz. 368  
Tabel sisa Blz. 369  
Overzicht wet normering bezoldiging topfunctionarissen Blz. 370  
WNT verantwoording 2018 Blz. 371  
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking Blz. 372  
Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking Blz. 373  
Overzicht schatkistbankieren Blz. 374  
Overzicht Schatkistbankieren Blz. 375  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 376  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 377  
Kerngegevens Blz. 378  
Fysieke kerngegevens Blz. 379  
Financiële kerngegevens Blz. 380  
Bedrag per inwoner Blz. 381  
Overzicht taakvelden Blz. 382  
Overzicht taakvelden Blz. 383  
Verdelingsprincipe taakvelden Blz. 384  
Beleidsindicatoren Blz. 385  
Beleidsindicatoren Blz. 386  
Nota reserves en voorzieningen Blz. 387  
Nota reserves en voorzieningen Blz. 388  
Algemeen en beslispunten Blz. 389  
Algemeen Blz. 390  
Beslispunten reserves Blz. 391  
Beslispunten voorzieningen Blz. 392  
Verloopoverzichten Blz. 393  
Verloopoverzicht reserves Blz. 394  
Verloopoverzicht voorzieningen Blz. 395  
Toelichting per reserve Blz. 396  
Algemene reserve Blz. 397  
Toelichting onttrekking algemene reserve Blz. 398  
Algemene reserve grondexploitatie Blz. 399  
Reserve lastenverlichting Blz. 400  
Reserve streekagenda Blz. 401  
Reserve precariobelasting Blz. 402  
Reserve strategische projecten Blz. 403  
Reserve reorganisatieontwikkelingen Blz. 404  
Reserve sociaal domein Blz. 405  
Reserve riolering Blz. 406  
Reserve overheveling budgetten Blz. 407  
Reserve monumenten Blz. 408  
Reserve inbraakpreventie Blz. 409  
Kapitaalreserve Blz. 410  
Toelichting per voorziening Blz. 411  
Voorziening oninbare debiteuren Blz. 412  
Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe Blz. 413  
Voorziening onderhoud gymlokalen Blz. 414  
Voorziening onderhoudsgelden Kompaan Blz. 415  
Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal Blz. 416  
Voorziening onderhoud sportaccommodaties 3B's Blz. 417  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 418  
Voorziening riolering Blz. 419  
Voorziening lopende pensioenverplichtingen bestuurders Blz. 420  
Voorziening pensioenverplichting voormalige en huidige wethouders Blz. 421