Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

Zes uitvoeringsagenda's

Zes uitvoeringsagenda's

  • Samenwerking met en tussen ondernemers: het plan Appelscha-regio 3.0 is in het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd’, vervolgens is een aanjager aangesteld om hier uitvoering aan te geven, in de vorm van Jan Henk Veenhouwer, ondersteund door Bianca Grote Beverborg. Financiering komt uit bestaande middelen en zetten we voort.
  • Culturele dooradering: realisatie van het Mader Beelden-project en programmering Leeuwarden-Fryslân 2018. Deze agenda is in 2017 al gestart met financiering uit bestaande middelen en zetten we voort.
  • Verbinding Drents Friese Wold – Fochtelooerveen: de recreatievisie Fochtelooerveen (in samenwerking met Natuurmonumenten en buurgemeenten) is in voorbereiding, hierin wordt een koppeling gemaakt met de verbindingszone tussen Fochtelooerveen en Appelscha. Deze agenda is in 2017 al gestart met financiering uit bestaande middelen en zetten we voort.
  • Economische upgrading Turfroute: Plan van aanpak voor de Turfroute in ontwikkeling: voor het op een lijn brengen van beheer en exploitatie van de toeristische voorzieningen langs de Turfroute in onze gemeente en economische upgrading van de Turfroute in regionaal verband. 
  • Verbinding Boerestreek – Centrum: vanuit economische waarde voor recreatie & toerisme heeft deze agenda een lagere prioriteit en wordt pas na 2018 opgepakt.
  • Verbinding Boerestreek – Buitencentrum: na evaluatie van de pilot toeristenbus (ondernemersinitiatief) bezien we of dit project in 2018 een vervolg krijgt.