Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

Wonen in Ooststellingwerf

Wonen in Ooststellingwerf

In mei 2017 is de nieuwe woonvisie vastgesteld. Op basis daarvan stellen we uitvoeringsagenda’s vast en actualiseren we jaarlijks de prestatieovereenkomsten met Actium en WoonFriesland. We leggen afspraken vast. Onder andere over: betaalbaarheid en beschikbaarheid, verkoop sociale huurwoningen, zorg, leefbaarheid, energie en duurzaamheid. Samen met betrokkenen gaan we de verschillende vraagstukken oppakken en tot uitvoering brengen. Hierbij gaat het niet alleen over de huurwoningen van de woningbouwcorporaties, maar ook over verduurzaming van particuliere woningen. Evenals de vraag wat er allemaal moet gebeuren om het mogelijk te maken dat onze inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

De prestatieafspraken met de corporaties voor 2018 zijn opgesteld, vastgesteld en doorgestuurd naar de Autoriteit Wonen. De Notitie Uitvoeringsagenda's Woonvisie 2017-2022 is opgesteld voor de raad van januari 2018, na vaststelling volgt de uitvoering.