Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

We werken een pilot beschut werk en (arbeidsmatige) dagbesteding uit

We werken een pilot beschut werk en (arbeidsmatige) dagbesteding uit

Een brede groep deelnemers gaat aan de slag in nieuwe en experimentele vormen van beschut werk en (arbeidsmatige) dagbesteding. Dit gebeurt in de vorm van een pilot in OWO-verband. Hierin wordt samengewerkt tussen lokale partijen zoals werkgevers, het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt, zorgaanbieders en de gebiedsteams. De driejarige pilot wordt begeleid door Movisie. Dit is een landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor de aanpak van sociale vraagstukken. We krijgen voor het begeleiden van de pilot extra geld van de provincie Fryslân.