Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

We handhaven het huidige beleid huishoudelijke hulp

We handhaven het huidige beleid huishoudelijke hulp

De functie hulp bij het huishouden blijven we uitvoeren zoals we al doen. We zijn gesprekken gestart met de thuiszorgaanbieders om na te gaan in hoeverre alfa hulpen in loondienst kunnen (moeten) komen. Dit proces loopt in 2018 door.

Innovatief is dat de wijkverpleegkundigen bij hun intake (vanuit de Wlz) ook het Wmo product hulp bij het huishouden in mogen zetten indien nodig. Dat bespaart de inwoner een dubbele intake. Vooralsnog geldt deze afspraak met de Kwadrantgroep, het streven is om in 2018 ook andere partijen aan te haken.