Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

We geven uitvoering aan jeugdhulp, prioriteit ligt bij preventie

We geven uitvoering aan jeugdhulp, prioriteit ligt bij preventie

In 2017 hebben er wederom Chats & Quest rondes plaatsgevonden. Hierbij zijn o.a. aan de orde gekomen: Huiselijk geweld & kindermishandeling en ontmoetingsplaatsen. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in de samenwerkingsrelatie met partners. Ook zijn we het project HomeStart gestart, hierbij ondersteunen vrijwilligers gezinnen met jonge kinderen tot zeven jaar. Met de Zuidoost gemeenten en het samenwerkingsverband van het voortgezet onderwijs hebben we geïnvesteerd in onderwijs-zorgarrangementen. Op Fries niveau hebben we met de 24 gemeenten toegewerkt naar een nieuw inkoopmodel jeugdhulp, dat in 2018 in werking treedt.