Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

Waar mogelijk benutten we de bandbreedte van de regelgeving

Waar mogelijk benutten we de bandbreedte van de regelgeving

De voorbereidingen zijn getroffen om vanaf 2018 de omgekeerde toets in te voeren: we kijken wat nodig is en of dat past binnen de verschillende wetten. Daarbij wegen we de effecten van een besluit mee en als dat helder is, komt de juridische toets. Zo is maatwerk mogelijk zonder dat het tot willekeur leidt.

Een ander voorbeeld van het benutten van de bandbreedte van de regelgeving is dat de pilot DRIVE (dagelijks rijden inwoners voor elkaar) is gestart. Vrijwilligers vervoeren inwoners van en naar dagbesteding met taxibusje (leerlingenvervoer) die anders een groot deel van de dag stilstaan. Is er geen vrijwilliger beschikbaar dan rijdt een professional. Zo is vervoer gegarandeerd en ontstaat een combinatie van professioneel en vrijwillig vervoer, dat is landelijk nog niet eerder gebeurd. Om dit te laten slagen moeten we wel voorbij de gebaande paden gaan.

Een voorbeeld is de samenwerking met de Kwadrant groep. De wijkverpleegkundige gaat de intake voor hulp bij het huishouden uitvoeren. In 2018 trekken we dat breder naar andere aanbieders. Het mandaat blijft bij het gebiedsteam, maar op deze wijze verlagen we de administratieve lasten voor inwoner en gebiedsteam. Dat is ook een manier van bandbreedte van de regelgeving opzoeken.

Binnen het armoedebeleid hanteren we het uitgangspunt: in geval van twijfel toekennen.

Op die manier proberen we binnen het hele sociaal domein de bandbreedte van de regelgeving op te zoeken in het belang van degene die om hulp of ondersteuning aanklopt.