Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie

We bieden Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan alle kinderen die dat nodig hebben. We streven naar een bereik van 100%. Per 1 augustus 2016 is de harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang en de omvorming van peuterspeelwerk naar peuterspeelgroepen gerealiseerd. Alle peuterspeelgroepen zijn bezet met ten minste 2 gekwalificeerde pedagogische medewerkers. De peuterspeelgroepen, de kinderopvang en het basisonderwijs werken nauw samen. Daardoor is er een doorgaande lijn van de voorschoolse voorziening (in peuterspeelgroepen of kinderdagverblijven) naar de vroegschoolse voorziening (in groep 1 en 2).