Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

Vergaand intern verzelfstandiging gebiedsteams

Vergaand intern verzelfstandiging gebiedsteams

In 2017 hebben we de punten uit het procesplan Bouwopdracht Verzelfstandiging Gebiedsteam verder uitgewerkt. Veel aandacht is besteed aan inrichten van goede werkprocessen. Hiervoor is onder andere een nieuwe applicatie in gebruik genomen. De processen zijn op orde. Bij de interim controle door de accountant zijn geen risicovolle bevindingen gedaan. De professionals kunnen maatwerk bieden en doen wat nodig is, passend binnen de gegeven wettelijke kaders. Het systeem van onze zorg is nog steeds in beweging. Dit vraagt continue aanpassing. Zo hebben de aanpassingen van de inkoop Jeugd, grote effecten op de werkwijze van de jeugdprofessionals in het gebiedsteam en de contacten tussen aanbieder en inwoner. De integratie en samenwerking tussen de teams hebben we met trainingen, bijeenkomsten en lezingen vorm gegeven. Er is geïnvesteerd in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers met behulp van Talentmanagement en natuurlijk is de vakinhoud onderhouden. We hebben gebruik gemaakt van de incidentele middelen om de inzet van de bouwteamleden te bekostigen en in de teams ruimte te bieden voor de veranderopgaaf. De basis voor de omvang van de benodigde inzet voor het GBT is na drie jaar stabiel en inzichtelijk en er is inzicht in de exploitatie van de locatie Brink/GCO. Het advies over de vervolgstap doorontwikkeling van het GBT is voorafgegaan door een organisatiebrede werkconferentie en uitwerking van de visie op het sociaal domein in de volle breedte. Aan de raad wordt voorgesteld het GBT in zijn huidige verzelfstandigde vorm binnen de gemeentelijke organisatie voort te zetten. Besluitvorming hierover wordt begin 2018 verwacht.