Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

Verdergaan met het investeren in de veranderingen van leefstijl

Verdergaan met het investeren in de veranderingen van leefstijl

De speerpunten zijn opgepakt binnen verschillende beleidsterreinen (onder andere sport en jeugdbeleid). Daarnaast is er een aanvullend pakket voor de jeugdgezondheidszorg. Dit pakket omvat de versterking van de vaardigheden voor het ouderschap, opvoedondersteuning en toeleiding naar de Voor- en Vroegschoolse Educatie. De leerlingen van het voortgezet onderwijs én de hoogste groepen van het basisonderwijs krijgen preventielessen, waarbij we op het voortgezet onderwijs sinds medio 2017 gebruik maken van ervaringsdeskundigen, waardoor de impact van de lessen groter wordt. Doel van de lessen is voorlichting, versterking van de sociale weerbaarheid en het zelf maken van keuzes.

Alcohol en drugs

Preventielessen op scholen (zie hierboven), alcoholvoorlichting binnen het aanvullend pakket JGZ, jongerenwerk gericht op het voorkomen van gebruik van alcohol en drugs (Stichting Scala) en deelname aan het project de Nuchtere Fries, een voorlichtingscampagne ter vermindering van (ondoordacht) alcoholgebruik.

Overgewicht

De buurtsportcoaches organiseren verschillende activiteiten, zoals outdoor fitness, gezond natuur wandelen, sportactiviteiten voor jongeren (naschoolse activiteiten), fitness in ouderencentra. Stichting Scala organiseert gratis fitness voor kwetsbare doelgroepen en uitkeringsgerechtigden kunnen deelnemen aan het project Iedereen in beweging. Via het Jeugdsportfonds/Stichting Leergeld kunnen jongeren met een kleine beurs sporten. Ook doen we als gemeente mee aan het platform Nuchter over gewicht (initiatief om overgewicht te verminderen).

Eenzaamheid

Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds via St. Leergeld stimuleren jongeren met een kleine beurs om deel te nemen aan sociale activiteiten. Leesprojecten via de Bibliotheek, participatieprojecten (Voor de Wijk- Door de Wijk, Groen Haulerwijk), preventief huisbezoek aan ouderen, activiteiten gebiedsteams, dagbesteding via zorginstellingen, Alzheimercafe, mantelzorgactiviteiten, projectcoördinatie via Gebiedsteam om tot betere afstemming te komen van activiteiten en voorzieningen voor ouderen in onze gemeente.