Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

Van Afval Naar Grondstof

Van Afval Naar Grondstof

Om onze inwoners te stimuleren gft en keuken afval beter te scheiden zijn in mei 2017 huis aan huis keukenafvalbakjes uitgereikt. Mede hierdoor is er minder gft afval in de Sortibak beland, en meer gft afval gescheiden ingezameld. Mede hierdoor is ook de hoeveelheid ingezameld restafval gedaald. We zijn op de goede weg richting betere afvalscheiding en de Vang doelstelling van 100 kg restafval per inwoner per jaar.