Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

Uitvoeringskalender integrale veiligheid

Uitvoeringskalender integrale veiligheid

De beleidskaders voor de periode 2017 – 2021 zijn bepaald. Op basis van het integraal veiligheidsbeleid stellen we jaarlijks een uitvoeringskalender op. Hierin staan voor het betreffende jaar de concrete acties en maatregelen ter uitvoering van het veiligheidsbeleid. Denk aan preventie woninginbraken en preventie overlast gevende jeugdgroepen. In aansluiting op de activiteitenkalender 2017 Integraal veiligheidsbeleid gingen we in 2017 aan de slag met: 

  • Aanpak overlastgevende personen. Hierbij spelen ook provinciale en landelijke ontwikkelingen een rol. Met name bij de mensen met verward gedrag die voor overlast zorgen. Provinciaal zijn er ontwikkelingen en plannen over hoe wij met deze problematiek om gaan. 
  • High impact crimes. Dit gaat om preventie woninginbraak. Samen met de politie Noord Nederland wordt hier op ingezet. Denk aan voorlichting, stimuleren whatssapp-groepen en de inzet van de preventietruck. 
  • Jeugd en veiligheid. Als er items spelen met jeugdgroepen en veiligheid zetten we een nieuwe aanpak voor jongerenwerk in. In 2017 zijn in samenwerking met alle betrokken stakeholders voorbereidingen getroffen om hier begin 2018 een start mee te maken. 
  • Hoewel dit niet in de activiteitenkalender opgenomen was, is sinds 2017 in samenspraak met de politie en andere partners extra ingezet op de drugsproblematiek. Het betreft een integrale aanpak met een combinatie van repressie (aanpakken deallocaties en hennepkwekerijen) en preventie (intensiveren voorlichting en vernieuwde aanpak jongerenwerk).