Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

Uitvoering projecten Venekoten Centrum

Uitvoering projecten Venekoten Centrum

In 2014 is het Masterplan Venekoten Centrum vastgesteld, inclusief een projectenboek. Dit projectenboek omvat 29 projecten. De uitvoering is gestart in 2014 en loopt de komende jaren door. Elk project wordt samen met betrokkenen uitgewerkt en voorbereid. Per project vragen we aan u krediet. Vervolgens starten we met de uitvoering van het project. Vanuit de gemeente zetten we vooral in op investeringen in de openbare ruimte, zoals de herinrichting van het Stipeplein.

In de tweede helft van 2016 is de bijstelling van het uitvoeringsprogramma door u vastgesteld. Hierdoor zetten we in op 2 projecten: Herstructurering detailhandelstructuur Oosterwolde en de Stationsstraat. In juli 2017 heeft u de projectaanvraag voor herinrichting van de Brugkampparkeerplaats en de Trambaan behandeld. Dit valt onder de Herstructurering detailhandelstructuur Oosterwolde. De Stationsstraat komt later aan bod. De herinrichting van de Brugkampparkeerplaats is al vergevorderd. Aan de Trambaan zijn al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Eind Q1 van 2018 is de herinrichting van de Trambaan afgerond.

De provincie heeft de ovonde bij de kruising Venekoterweg - Ploeggang gerealiseerd. Over de kruising Venekoterweg - Houtwal zijn we in overleg met de provincie. Dit heeft al tot het resultaat geleid dat groot onderhoud aan de Venekoterbrug door de provincie naar voren is gehaald en nu staat gepland voor 2020-2022. Onze insteek is om de aanpak van de brug en kruising gelijktijdig op te pakken.