Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

Recreatie & toerisme is economisch speerpunt

Recreatie & toerisme is economisch speerpunt

De belangrijkste investeringen in recreatie & toerisme worden gedaan in het strategische project Masterplan Regio Appelscha. Onder het thema Recreatie & toerisme valt de uitvoering van het reguliere beleid recreatie & toerisme. Voor de komende periode betreft dit:

Realisatie projecten in samenwerking: Het betreft hier de realisatie van ontbrekende schakels in MTB-routes, het project Vitale vakantieparken en de economische upgrading van de turfroute en het fietsroutenetwerk in de provincie Friesland. 

Ontbrekende schakels MTB: Het betreft hier de aanleg van 3 verbindingen vanuit Appelscha naar respectievelijk Veenhuizen, Hoogersmilde en Wateren/Noordwolde. 

VTRBO: De jaarlijkse bijdrage aan de VTRBO staat ter discussie inzake de organisatorische transitie zoals die voor VTRBO is voorgesteld. Dat zal plaatsvinden in het kader van de uitvoering van het Masterplan Regio Appelscha. 

Bedrijfsbezoeken: Jaarlijks doen wij 10-15 bedrijfsbezoeken, waarvan het merendeel bestuurlijk. 

Toetsen beleid: Inzake recreatie & toerisme toetsen wij ontwikkelingen en initiatieven aan het vigerende beleid. 

Overlegstructuren: Wij nemen deel aan de reguliere overlegstructuren in de regio.