Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

Ooststellingwerf in beweging!

Ooststellingwerf in beweging!

We hebben in 2013 buurtsportcoaches aangesteld. Zij zijn in dienst bij Stichting Scala. Zij voeren projecten uit om bovengenoemde doelstellingen te realiseren. Zij werken samen met sportverenigingen, scholen, bewonerscommissies en plaatselijke belangen. Het project wordt voortgezet tot en met 2018. Begin 2018 komt er meer duidelijkheid over het voortzetten vanaf 2019. Daarnaast investeren we in de uitvoering van de nieuwe visie "Zuidoost Friesland in Beweging" 2016 -2021. In de 2e helft van 2017 stelden we hiervoor een uitvoeringsnota sport en bewegen 2017-2018 op, met daarin ook het uitvoeringsplan Buurtsport 2017-2018. Verder ondersteunen we het Sportgala.