Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

Onkruidbeheersing op verhardingen met heetwatertechniek

Onkruidbeheersing op verhardingen met heetwatertechniek

Als gevolg van gewijzigde wetgeving per 31 maart 2016 is het gebruik van chemische middelen (Round Up / Glyfosaat) om onkruid op verhardingen te bestrijden verboden. Daarom passen we een alternatieve methode toe: heetwatertechniek met detectie. Op basis van ervaringen tot op heden, vooruitlopend op het definitieve advies over de evaluatie, is met ingang van 2018 een structureel aanvullend budget geraamd van € 61.000. Hierbij is rekening gehouden met de mogelijke inzet van uren nieuwe SW medewerker(s). Met dit geld kunnen we naar verwachting het huidige onderhoudsniveau continueren. In de Raadsvergadering van januari 2018 is  een voorstel voor de meerjarige invulling van deze werkzaamheden behandeld.