Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

Onderhoud wegen en bruggen uitvoeren volgens plan

Onderhoud wegen en bruggen uitvoeren volgens plan

We hebben uitvoering gegeven aan de meerjarenonderhoudsplanning (MOP) wegen 2017-2020 voor het jaar 2017. Op basis van de periodieke wegeninspectie vindt een tussenevaluatie in 2019 plaats om eerder gemaakte keuzes opnieuw te bezien.

In 2017 is de MOP civieltechnische kunstwerken 2018-2022 vastgesteld door het college. Dit vormt de basis voor het jaarlijkse reguliere onderhoud aan de Civieltechnische kunstwerken. In 2018 zijn we gestart met het schilderen van de Nanningabrug (Flippobrug) in de regenboogkleuren en van een antigraffiti laag te voorzien. Dit in combinatie met het opknappen van het kunstwerk op de naastgelegen rotonde.

In de winter van 2017/2018 gaven we uitvoering aan de motie 'Zoutkisten in wijken en buurten' en zijn we gestart we met een pilot (totaal vijf stuks; een per dorp/wijk). Op basis van de resultaten van de pilot komen we na het winterseizoen van 2018/2019 met een advies (inclusief budgettaire consequenties).