Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

Insteken op de ‘Eigen Kracht’ van Ooststellingwerf

Insteken op de ‘Eigen Kracht’ van Ooststellingwerf

Het jubileumjaar 2017 “Ooststellingwerf 500” hebben we, onder andere via door u beschikbaar gesteld budget, met kracht gestimuleerd. Dit resulteerde onder meer in 39 evenementen die bottom-up, vanuit de samenleving georganiseerd zijn. Daarnaast is Fonds Ooststellingwerf uitgevoerd, waarbij vele maatschappelijke initiatieven door de gemeente zijn gehonoreerd.

We hebben eerste stappen gezet op het gebied van concretisering van Participatie in samenwerking met u. Ook ambtelijk is dit vertaald in een organisatie-statement voor de organisatieontwikkeling de komende jaren. E.e.a. zal leiden tot een aanpak voor Participatie die u begin 2018 is aangeboden.

Stappen zijn gezet met betrekking tot bestuur en participatie in relatie met andere speerpunten zoals Biobased Economy (aantal maatschappelijke projecten zijn in uitvoering) en Duurzaamheid (ondersteuning DO! Is in vergevorderde voorbereiding). Zo pakken wij bij vele initiatieven onze faciliterende rol.

In zowel het sociaal domein (gebiedsteams) als het ruimtelijke domein (buitendienst) zijn in 2017 de contacten met dorpen en wijken geïntensiveerd.

Tenslotte, aan het procesplan om te komen tot gezamenlijke OWO-afdelingen is jaren gewerkt. In 2017 is dit, met de vorming van de OWO-backoffice Sociaal Domein, afgerond. Verdere optimalisatie van deze samenwerking is nu de komende tijd de gezamenlijke opgave.