Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

Gebiedsteams zijn “gebiedsgericht” georganiseerd

Gebiedsteams zijn “gebiedsgericht” georganiseerd

De ondersteuningsvragen van inwoners worden naar gebied uitgezet in de teams. De teams zijn samengesteld met alle meest voorkomende vakgebieden. Voor specialistische vragen kunnen de gebiedsteam medewerkers bij onze eigen experts terecht en bij (kennis) externe organisatie advies inwinnen. Jaarlijks hebben de teams een intensief opleidings- en trainingsprogramma, zodat de expertise op peil blijft en de integrale benadering de vanzelfsprekende basis van handelen is. De handreiking gegevensdeling helpt de professionals bij de toepassing van het afwegingskader. De complexiteit van drie gescheiden wettelijke kaders (WMO, Jeugd en Participatie)  en aparte beleidsregels is nog steeds aanwezig, we zoeken binnen dit kader de maximale ruimte op. De verbindingen met de maatschappelijke partners zijn versterkt. Contacten met huisartsen zijn o.a. door de aanwezigheid van een gebiedsteammedewerker jeugd en door de diverse bijeenkomsten in het kader van project GIDS verbeterd. Samen met maatschappelijke partners is invulling gegeven aan de doorontwikkeling van het sociaal team. Er start begin 2018 een nieuwe samenwerking in de vorm van een escalatie platform. Deze samenwerking is speciaal gericht op doelgroepen die een organisatie overstijgende aanpak en regie vragen. Er is bijvoorbeeld sprake van zorgmijdend gedrag en/of er is zorg over veiligheid van betrokkenen of diens omgeving. Evaluatie van de nieuwe samenwerking is medio 2018.