Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

Fietsroutes aanleggen en/of verbeteren

Fietsroutes aanleggen en/of verbeteren

In 2017 zijn de fietsroutes Meester Lokstraat-Bokslootsweg (Ravenswoud) en Meester van der Meistraat-Scheidingsweg (Haulerwijk) verbeterd. In 2018 gaan we na of, en zo ja welke, fietsvoorzieningen in de route Ravenswoud-Appelscha aangebracht kunnen/moeten worden. Binnen de gelden Masterplan Regio Appelscha is geld beschikbaar voor proceskosten voor planontwikkeling. Afhankelijk van de uitkomsten worden voor de begroting van 2019 voorstellen gedaan.

Begin 2018 onderzoeken we welke maatregelen we kunnen nemen om de veiligheid van fietsers aan de Grindweg tussen Nijeberkoop en Oldeberkoop te verbeteren. Dit in overleg met het “molen” overleg. We informeren u voor de zomer 2018. Hierbij betrekken we dan ook de budgettaire consequenties. Afhankelijk van de uitkomsten starten we in 2018 met eventuele maatregelen.

In 2018 onderzoeken we welke maatregelen we kunnen nemen om de veiligheid van De Pegge tussen Oosterwolde en Donkerbroek en de Drentseweg in Appelscha te verbeteren. De maatregelen worden binnen het beschikbare budget (verhoogd voor de periode 2017-2020) van de MOP wegen uitgevoerd.