Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

De nieuwe Omgevingswet biedt kansen

De nieuwe Omgevingswet biedt kansen

In 2021 wordt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet biedt kansen om op een vernieuwende wijze o.a. een omgevingsvisie voor de gemeente op te stellen, ter vervanging van de huidige structuurvisie. De Omgevingswet biedt ook meer mogelijkheden voor gemeenten om op een praktische en flexibele manier oplossingen te vinden voor maatschappelijke opgaven (demografische krimp, voldoende woningaanbod, leegstand winkels). Voor de invoering van de Omgevingswet is een programmaplan opgesteld. We betrekken de Raad én onze inwoners en ondernemers bij de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet.