Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

De begroting is op orde!

De begroting is op orde!

  • De opbrengst OZB en de tarieven forensenbelasting zijn in 2017 niet verhoogd;
  • De legestarieven voor producten zijn kostendekkend. De legestarieven van de omgevingsvergunningen zijn 74% kostendekkend;
  • In 2017 is de schuldpositie verder verlaagd;
  • In 2017 presenteerden we een sluitende begroting en meerjarenperspectief;
  • We presenteren de financiële documenten en rapportages op een heldere en transparante manier via de website: https://ooststellingwerf.begrotingsapp.nl;
  • Er wordt nog hard gewerkt om de kosten binnen het Sociaal Domein beheersbaar te maken.