Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

Budgettaire gevolgen invoering notitie rente (BBV)

Budgettaire gevolgen invoering notitie rente (BBV)

Het Besluit Begroting en Verantwoording is ingrijpend gewijzigd. In 2016 is door het Rijk besloten om de voorschriften BBV te vernieuwen. Met ingang van 2018 slaan we de rente om met behulp van een zogenaamd renteomslagpercentage. Deze verplichte nieuwe methode heeft voor onze gemeente een grote financiële impact voor de toe te rekenen rente en de afschrijvingslasten. Bij de Kaderbrief 2018-2021 is en nadelig resultaateffect van € 1,3 miljoen gemeld. We hebben dit nadeel opgevangen binnen de beschikbare begrotingsruimte 2018-2021 (inzet gelden voor afbouw leningenportefeuille en inzet structurele voordelen naar aanleiding van de uitkomsten van de Jaarstukken 2016).