Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

Binnen de zorgeconomie zetten we in op een nieuwe samenwerking

Binnen de zorgeconomie zetten we in op een nieuwe samenwerking

Samen met Opsterland zijn alle in OWO-verband gecontracteerde zorgaanbieders benaderd om met (innovatieve) ideeën in de zorg te komen. Daarvoor zijn 19 initiatieven ingediend, met 6 partijen zijn we in gesprek voor verdere uitwerking. Met aandacht voor de koppeling tussen vrijwillige en professionele inzet: bijvoorbeeld koppelen van studenten en oudere inwoners in het kader van eenzaamheid. Maar ook inwoners die hulp bij het huishouden ontvangen meer in beweging krijgen om de zelfredzaamheid te vergroten. 

Daarnaast zijn we een traject gestart om in samenspel met zorgpartijen, onderwijsveld, MKB en inwoners initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan de lokale zorgeconomie. Doelstelling is het behouden en realiseren van betaalbare, adequate en beschikbare gezondheidszorg voor onze inwoners door gezamenlijke inspanningen van alle stakeholders.