Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

Actieve inzet op groei werkgelegenheid

Actieve inzet op groei werkgelegenheid

We optimaliseren de samenwerking met het bestaande bedrijfsleven door de bestaande netwerken en contacten verder uit te diepen en te intensiveren. Hiervoor organiseren we zo mogelijk 2 keer per jaar ondernemersbijeenkomsten. Ook nemen wij actief deel aan de bestaande ondernemersnetwerken. Daarnaast worden er bestuurlijk en ambtelijk jaarlijks minimaal 80 bedrijfsbezoeken afgelegd. We zetten ons in om knelpunten in bedrijfsontwikkeling en fysieke omgeving zo adequaat mogelijk op te lossen. Vestiging en uitbreiding van bedrijven vindt plaats op bestaande bedrijventerreinen, waarbij we zoeken naar een maximale benutting van de beleidsruimte. De uitvoering van het Geluidsreductieplan voor bedrijventerrein Venekoten wordt verder opgepakt om bedrijven de ruimte te geven die ze nodig hebben. Op het bedrijventerrein Ecomunity Park is ruimte voor bedrijven met een specifiek, op duurzaamheid gericht karakter. We ondersteunen deze particuliere ontwikkeling in acquisitie en fondsenwerving. 

We zetten ons in om samen met het bedrijfsleven de werkzoekenden uit de eigen gemeente weer in te zetten in het arbeidsproces. Daarbij besteden we meer aandacht aan de speciale doelgroepen met een achterstand op de arbeidsmarkt. We willen een bemiddelende en stimulerende rol spelen in de samenwerking tussen bedrijven onderling en onderwijsinstellingen. Bijvoorbeeld bij de vestiging van een lokaliteit voor onderwijs, startende ondernemers en zzp’ers. 

In het project Venekoten-Centrum (zie thema 4.1) verbeteren we de kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum en vergroten we de parkeervoorzieningen. Daarnaast faciliteren wij de plannen voor de structuurverbetering van de detailhandel in Oosterwolde.