Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

Aanpak zwerfafval

Aanpak zwerfafval

Voor de aanpak zwerfafval is een beleids- en uitvoeringsplan 2014-2022 opgesteld. Met dit plan zetten we vooral in op gedragsbeïnvloeding en participatie. Jaarlijks voeren we een aantal projecten met onder andere deze thema’s uit. We voegen een educatief lesprogramma voor buitenschoolse opvang, basisscholen en voortgezet onderwijs toe. 

In maart 2017 is de 12e Himmelwike gehouden. Ruim 1200 leerlingen van de basisscholen in Ooststellingwerf hebben rondom hun school het zwerfafval opgeruimd. In totaal is 420 kg zwerfafval ingezameld.

Verder hebben een aantal dorpen actief meegedaan aan de Landelijke Opschoondag op 25 maart 2017. De gemeente faciliteert deze opruimacties met grijpers, handschoenen en wordt het ingezamelde zwerfafval door de buitendienst of Omrin opgehaald.

Op het Stellingwerf College is in samenwerking met adviesbureau de Jonge Milieuadvies het project 'gevangen zwerfafval' uitgevoerd met groepen van HAVO, VWO en Technasium. Het project bestond uit onderzoek naar zwerfafval op de snoeproute School- Winkelgebied Oosterwolde (wat en waar ligt zwerfafval vooral), en vervolgens een oplossing aandragen om de route schoon te krijgen/ te houden. Op 7 en 8 november hebben de leerlingen hun bevindingen gepresenteerd voor een drie koppige jury, waaronder Wethouder Van de Boer. 

De kosten van deze zwerfafvalprojecten komen t.l.v. de vergoeding Extra aanpak zwerfafval die de gemeente vanuit het Afvalfonds ontvangt.