Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

Aan de slag met vervoersconcepten

Aan de slag met vervoersconcepten

We hebben in 2016 een pilot zelfrijdend vervoer uitgevoerd. De kennis en ervaring die daarmee is opgedaan willen we delen met andere partijen die hiermee aan de slag willen. De evaluatie van de pilot is behandeld in de raadsvergadering van november 2017 en werd unaniem aangenomen.

Bereikbaarheid en mobiliteit verdienen bijzondere aandacht. We gaan na op welke wijze we een proeftuin kunnen zijn voor nieuwe vervoersconcepten. Hierbij betrekken we de pilot zelfrijdend vervoer en de concepten voor gehandicaptenvervoer. In 2018 komen we met voorstellen voor de begroting 2019. Bovendien krijgt duurzame mobiliteit een plek in de Versnellingsagenda.