Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

8.2.a Gebiedsagenda’s (Programma 3, Thema 3.4 Bouwen & Wonen)

8.2.a Gebiedsagenda’s (Programma 3, Thema 3.4 Bouwen & Wonen)

In 2013 zijn in samenwerking met de 4 gebieden 4 gebiedsagenda’s opgesteld.

 • Oosterwolde;
 • De kanaal- en wegdorpen tussen Haulerwijk en Oosterwolde (gebied Haulerwijk);
 • Tussen het Drents-Friese Wold en het Fochtelooerveen (gebied Appelscha);
 • Tussen de Tjonger en de Lende (gebied Oldeberkoop).

 

Op 10 verschillende thema’s is aangegeven welke voorzieningen belangrijk zijn voor het behoud van de leefbaarheid in de dorpen:

 • Woonomgeving;
 • Wonen;
 • Verkeer en bereikbaarheid;
 • Recreatie en toerisme;
 • Sport en ontspanning / voorzieningen;
 • Werkgelegenheid / bedrijvigheid;
 • Onderwijs;
 • Zorg;
 • Cultuur en historie;
 • Duurzaamheid.

 

Door het opstellen van de gebiedsagenda’s is het besef ontstaan dat niet de individuele dorpen, maar de 4 gebieden de entiteit zijn waar in de toekomst de gesprekken en de afspraken met de gemeente plaatsvinden. De gebiedsagenda’s gelden daarbij als kader voor de afstemming met de gebieden over de 10 thema’s. De wijze van communiceren werken wij verder uit.

De naamstelling in de regio-overleggen is gewijzigd. In april 2015 zijn tijdens het overleg van de Overkoepelende Plaatselijke Belangen Ooststellingwerf (OPBO) inhoudelijke en procedurele afspraken gemaakt over de invulling. De regio-overleggen van november 2015 zijn volgens die afspraken uitgevoerd. Vanaf 2016 is er 2 keer per jaar per regio een overleg.

In 2017 is het OPBO overleg meer beleidsmatig ingevuld; uit de evaluatie met de regio-overleggen blijkt dat er verbeteringen mogelijk zijn. In 2018 wordt deze opgepakt.