Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

8.1.c Vastgesteld beleid

8.1.c Vastgesteld beleid

In het voorjaar van 2012 is de notitie ‘Platteland aanzet’ (Kaders gebiedsuitwerkingen) vastgesteld, met als doel het waarborgen van de leefbaarheid en de kwaliteit van de voorzieningen. Deze notitie is een uitvloeisel van de Structuurvisie 2010-2020-2030; Ooststellingwerf, de grenzeloze toekomst. Deze is op 15 september 2009 vastgesteld. In deze visie komen drie relevante zaken naar voren:

  • De demografische veranderingen;
  • De voorzieningen voor de inwoners;
  • De indeling van de gemeente in vier overlappende gebieden.

 

U heeft in het voorjaar van 2012 ook kennisgenomen van de notitie “Voortgang pilot dorpsagenda’s / gebiedsagenda’s” en ingestemd met de gewijzigde aanpak in het vervolgtraject (= versnellen en vereenvoudigen). Doel hiervan is de toegankelijkheid en de kwaliteit van de voorzieningen te waarborgen, de samenwerking tussen de dorpen te stimuleren en het opstellen van dorps- en gebiedsagenda’s in de vier gebieden. De notitie stoelt op de volgende uitgangspunten:

  • Dorpsagenda’s focussen op leefbaarheid op dorpsniveau;
  • Notitie “Platteland aanzet” geeft gemeentelijke kaders en uitgangspunten;
  • Gebiedsagenda’s focussen op het delen van voorzieningen door de dorpen in een gebied;
  • Het opstellen van dorpsagenda’s versnellen en vereenvoudigen;
  • Versneld opschalen naar gebiedsagenda’s.