Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

8.1.b Coalitieakkoord ‘Samen Voortbouwen’

8.1.b Coalitieakkoord ‘Samen Voortbouwen’

Sinds april 2014 bestaat het Coalitieakkoord 2014/2018 ‘Samen Voortbouwen’. De gemeente wil samen met de vertegenwoordigers van de wijken/dorpen/gebieden bespreken wat er mogelijk is om de leefbaarheid te behouden en te verbeteren. Aandachtspunten zijn ‘zelfredzaamheid’ met eigen budget, met innovatieve ideeën komen en inspelen op de demografische ontwikkelingen. De dorpsbudgetten zijn met ingang van 2014 per dorp/wijk verhoogd.

Via het O.P.O.-overleg, de regio-overleggen, de bezoeken van de dorpencoördinator met collega's aan de PB-en, direct contact tussen de Buitendienst en de PB-en, Fonds Ooststellingwerf en de festiviteiten rond Ooststellingwerf is in 2017 de leefbaarheid in de dorpen behouden c.q. verbeterd.