Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

7.3.d Meerjarenbegroting grondexploitatie

7.3.d Meerjarenbegroting grondexploitatie

Er komt nadruk op het faciliteren van particulier initiatief (de anterieure overeenkomsten). In de prestatieafspraken met de woningcorporaties houden we de volkshuisvestelijke taken goed in de gaten. Hiervoor hebben we prestatieafspraken gemaakt.