Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

7.3.c Budget strategische aankopen

7.3.c Budget strategische aankopen

Het budget strategische aankopen is feitelijk een jaarlijks mandaat van de gemeenteraad aan het college om snel strategische aankopen te kunnen doen. Naar verwachting zullen nog zeer beperkt strategische aankopen plaatsvinden. In 2017 zijn geen strategische grondaankopen gedaan vanuit dit budget. Voor Venekoten Centrum zijn aankopen gedaan vanuit het budget Venekoten Centrum.