Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

7.3.b Algemene reserve grondexploitatie

7.3.b Algemene reserve grondexploitatie

Het doel van de Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG) is om de winsten van de complexen toe te voegen en over deze reserve te beschikken indien een complex niet kostendekkend is (een soort vereveningsfonds). Ook renteverliezen ten gevolge van een langere looptijd van een complex komen ten laste van de reserve. Om nu en in de toekomst verzekerd te zijn van een gezonde basis voor grondexploitatie is het op peil houden van de reserve van essentieel belang.

We hebben in 2017 i.v.m. het hanteren van de POC-methode een tussentijdse winst moeten nemen van € 550.000. € 515.000 kon vrijvallen ten gunste van het resultaat. De stand van de reserve is per 31-12-2017 € 2.178.000. Naast een bedrag van € 446.000 als ARG, is voor Masterplan ‘Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord’ € 1.732.000 beschikbaar.