Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

7.3.a Winstnemingen grondexploitatie

7.3.a Winstnemingen grondexploitatie

Voor de lopende complexen hebben we geen hoog risico. In overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn de winsten die genomen konden worden (inclusief de winst bij afsluiting van de complexen) toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG).

Al in 2016 zijn de NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen Gronden) overgebracht naar de materiële vaste activa (strategische gronden). Dit is gebeurd op basis van de waarde in de huidige bestemming (agrarische waarde). In 2018 wordt dit, indien nodig, nog verder aangescherpt: gronden komen ofwel in de BIE (Bouwgrond In Exploitatie) of worden toegevoegd aan de MVA (Materiële Vaste Activa).

Bij verkoop van gronden kan de gemeente ook nog geconfronteerd worden met de vennootschapsbelasting. Dit heeft geen budgettaire gevolgen voor de begroting. De vennootschapsbelasting wordt verrekend met het betreffende complex.