Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

7.2.b Complexen grondexploitatie

7.2.b Complexen grondexploitatie

Actief grondbeleid wordt facilitair grondbeleid
De gemeente zal hiervoor de nadruk leggen op het facilitaire grondbeleid. Voor de lopende complexen lopen we binnen de exploitatie toch nog wel enig risico in het feit dat rentelasten verder doorlopen in een langere exploitatie. Dit ligt vooral in het afzettempo van de woningbouwgrond.

We zijn zeer terughoudend met de aankoop van grond (actief grondbeleid). Temeer omdat een aankoop nagenoeg gelijk wordt gevolgd door een afwaardering. De gronden die door de gemeente zijn aangekocht behouden we na afwaardering. De reden daarvoor is dat we ze gebruiken voor zonnepaneelvelden.

Ontwikkelingen niet-woningbouw

  • Masterplan Oosterwolde Centrum - Venekoten Noord: het plan zet in op de verbetering van de openbare ruimte en het faciliteren van particulier initiatief.
  • Appelscha Boerestreek: het plein aan de Boerestreek is opgeknapt en er is nieuwe horeca gebouwd.
  • Masterplan Appelscha: het plan voorziet in maatregelen om recreatie en toerisme in het gebied te stimuleren.


Bedrijventerreinen

  • Oosterwolde Venekoten: een strook bedrijfsterrein is ontsloten; deze grond is bijna voor de helft uitgegeven. De rest is in optie of nog vrij. Het Masterplan Oosterwolde Centrum - Venekoten Noord zet in op de revitalisering van het gebied Venekoten-Noord.
  • Oosterwolde Ecomunity: dit is een particulier initiatief, gericht op de realisatie van een hoogwaardig duurzaam bedrijvenpark met een kenniscentrum.
  • Haulerwijk De Turfsteker: in Haulerwijk is nog een gedeelte van het bedrijventerrein beschikbaar.