Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

7.1.a Algemene beleidslijn

7.1.a Algemene beleidslijn

De corporaties Actium en WoonFriesland hebben op korte termijn geen plannen meer om nieuwe huurwoningen te bouwen. Ook hebben ze aangegeven dat ze woningen afstoten (op beperkte schaal) en oog hebben voor verbetering van hun huurwoningen. Met de corporaties zijn hierover prestatieafspraken gemaakt. Particuliere initiatieven voor woningbouw in het goedkope segment beginnen op kleine schaal weer te lopen. De ontwikkeling in Appelscha aan de Anne Vondelingstraat is afgerond. Op het Harambeterrein zijn de woningen gerealiseerd. In Elsloo en Langedijke liggen nog gronden op voorraad. Ook is het bestemmingsplan Donkerbroek-West door de Raad vastgesteld. In 2016 is deze locatie bouwrijp gemaakt.

De grote strategische projecten vinden ook nog doorgang. Denk hierbij aan het Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord en het particuliere initiatief Ecomunity. De ontwikkeling op Appelscha Hoog wordt meegenomen in het Masterplan Appelscha.

Het realiseren van gebiedsontwikkeling en volkshuisvesting vraagt in deze onzekere tijd om een onorthodoxe en op maat gesneden aanpak. De aanpak die wij in de Woonvisie 2017-2022 voorstaan, is om het beleid verder uit te werken in (flexibele) uitwerkingsagenda’s. Het grondbeleid staat ook in het kader van de Woonvisie. In de toekomst hebben wij meer aandacht voor het “managen” van de gevolgen van de krimp. De komende 10 jaar zet de vergrijzing door. Nadat we eerst een periode van woningverdunning hebben, zet een daling van de bevolking in. Dit heeft gevolgen voor onze in te zetten grondposities. De grondposities kunnen we aanwenden als pauzelandschap. Dit betekent dat we moeten nadenken over alternatieven in het gebruik. De eerste zonnepaneelvelden zijn gerealiseerd.