Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

6.4.a Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde

6.4.a Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde

Verband

Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde

Financieel belang

De gemeente staat garant voor een lening van € 1 miljoen.

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:

Vreemd vermogen:

1-1-2016: € 59

1-1-2016: € 1.446

31-12-2016: € 52

31-12-2016: € 1.482

Resultaat x € 1.000

€ -7 (2016)