Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

6.3.b OMRIN

6.3.b OMRIN

Verband

Omrin:
 a.  Afvalsturing Friesland N.V. (OMRIN) te Leeuwarden

 b.  N.V. Fryslân Miljeu te Leeuwarden

Invloed

Gemeente is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door wethouder Van de Boer.

Financieel belang

Aandelenkapitaal:

a. € 54.457

Aandelenkapitaal:

b. € 46.807

Vermogen x €1.000

a. Eigen vermogen:

1-1-2016  € 43.108

31-12-2016  € 44.721

 

a. Vreemd vermogen

1-1-2016  € 183.242

31-12-2016  € 180.871

 

b. Eigen vermogen:

1-1-2016  € 6.970

31-12-2016  € 7.412

 

b. Vreemd vermogen

1-1-2016  € 16.210

31-12-2016  € 16.871

Resultaat x €1.000

a. € 1.330 (2016)

b. € 1.116 (2016)

 

Het uitbetaalde dividend over 2015 bedraagt € 3.780 (Omrin) en € 11.387 (Fryslân Miljeu).