Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

6.3.a Caparis NV te Drachten

6.3.a Caparis NV te Drachten

Verband

Caparis NV te Drachten

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Er nemen naast Ooststellingwerf nog 7 gemeenten deel. Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) door wethouder Van de Boer.

Financieel belang

Vanuit de NV verwachten we over 2017 een positief bedrijfsresultaat van € 2.813.000 (op basis van de jaarrekening 2016, pagina 46/93).

Vermogen x € 1.000*

Eigen vermogen:

01-01-2016  € 10.131

31-12-2016  € 13.920

Vreemd vermogen:

01-01-2016  € 11.751

31-12-2016  €    9.966

Resultaat x € 1.000

€ 3.789 (op basis van de jaarrekening 2016)

 

 

* Cijfers 2017 nog niet beschikbaar.