Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

6.2.f Hûs en Hiem te Leeuwarden

6.2.f Hûs en Hiem te Leeuwarden

Verband

Hûs en Hiem te Leeuwarden

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Een Gemeenschappelijke Regeling van deelnemende gemeenten op het gebied van de bouwkundige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de Provincie Fryslân. Vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur door wethouder De Boer.

Financieel belang

Voor de dienstverlening biedt de gemeente geen vergoeding aan deze GR. Leges die de GR - Hûs en Hiem bij de gemeente in rekening brengt worden één op één doorberekend naar de aanvrager. De Gemeenschappelijke Regeling is budgetneutraal.

Vermogen x €1.000

Eigen vermogen:

1-1-2017  € 165

31-12-2017  € NNB

Vreemd vermogen:

1-1-2017  € 107

31-12-2017  € NNB

Resultaat x €1.000

€ -/-  18    (2016)