Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

6.2.e Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) te Grouw

6.2.e Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) te Grouw

Verband

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) te Grouw

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Alle Friese gemeenten, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân.

Vertegenwoordiging in algemeen bestuur door wethouder Van de Boer.

Financieel belang

Bijdrage 2017 € 200.000

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:

1-1-2017  € 430

31-12-2017  € NNB

Vreemd vermogen:

1-1-2017  € 1.709

31-12-2017  € NNB

Resultaat x € 1.000

€ NNB   (2017)