Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

6.2.d Recreatieschap Drenthe te Diever

6.2.d Recreatieschap Drenthe te Diever

Verband

Recreatieschap Drenthe te Diever

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Alle 12 Drentse gemeenten. Vertegenwoordiging in algemeen bestuur door wethouder Van de Boer.

Financieel belang

Bijdrage 2017: € 54.419

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:

1-1-2017  € 675

31-12-2017  € NNB

Vreemd vermogen:

1-1-2017  € 682

31-12-2017  € NNB

Resultaat x € 1.000

€ NNB (2017)