Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

6.2.c Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân te Drachten

6.2.c Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân te Drachten

Verband

Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân te Drachten

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Er nemen naast Gemeente Ooststellingwerf nog 7 gemeenten deel.

Vertegenwoordiging in dagelijks en algemeen bestuur: wethouder Van Esch.

Financieel belang

Onze bijdrage in het negatieve subsidieresultaat over 2017 bedraagt €  600.000.  Het aantal SE's voor 2017 is 134. De kosten per SE bedragen € 28.575 terwijl de inkomsten per SE (fictief binnen het ongedeelde Participatiebudget) € 24.100 bedragen.

Vermogen x €1.000

Eigen vermogen: 

€ 0

Vreemd vermogen:

01-01-2017  € 8.956

31-12-2017  €  7.019

Resultaat x €1.000

€ 0 (2017)