Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

6.2.b Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden (VRF)

6.2.b Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden (VRF)

Verband

Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Een Gemeenschappelijke Regeling met de 24 Friese gemeenten. Zowel bestuurlijk als ambtelijk bestaan er gremia waarin (één van de) OWO-gemeente(n) vertegenwoordigd is/zijn.

  • Deelname in Algemeen Bestuur (AB) van de VRF (3 burgemeesters);
  • Deelname in Dagelijks Bestuur (DB) van de VRF (burgemeester Oosterman);
  • Deelname in Bestuurscommissie Veiligheid van de VRF (3 burgemeesters);
  • Deelname in Agendacommissie Veiligheid van de VRF (burgemeester Oosterman);
  • Deelname in Bestuurscommissie Gezondheid (3 portefeuillehouders);
  • Deelname in Agendacommissie Gezondheid (Heerenveen);
  • Deelname in POOK (Plenair Overleg Oranje Kolom) (3 gemeentesecretarissen);

Deelname in ambtelijk regionaal overleg (zowel VRF-breed als in district Zuidoost) (3 Ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid (AOV’ers).

Financieel belang

Bijdrage 2017 € 2.075.446:

1. Gezondheid € 836.065

2. Crisis € 69.920

3. Brandweer € 1.169.461

Vermogen x €1.000

Eigen vermogen:

1-1-2017 € 2.343

31-12-2017 €  3.042

Vreemd vermogen:

1-1-2017 € 53.790

31-12-2017 € 55.526

Resultaat x €1.000

€ 1.271 (2017)