Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

5.4.c OWO afdelingen: het fundament van onze samenwerking

5.4.c OWO afdelingen: het fundament van onze samenwerking

In 2017 zijn de OWO-afdelingen in de drie gemeenten gerealiseerd:

  • Belastingen & Vastgoedinformatie en Backoffice Sociaal Domein in Oosterwolde.
  • Vergunningen, Toezicht en Handhaving in Gorredijk.
  • Bedrijfsvoering in Wolvega.

Deze afdelingen zijn na vier jaar bouwen onlosmakelijk verbonden met deze gemeenten. De OWO-afdelingen vormen met ruim 140 fte en een grote hoeveelheid aan werkzaamheden en diensten een substantieel deel van de gemeentelijke organisaties. Ze dragen bij aan een toekomstbestendige, wendbare lokale overheid.

Ook buiten onze gemeenten is OWO een begrip. Een bijzonder en uniek samenwerkingsverband: samen waar het kan én met behoud van eigenheid. Onverminderd zetten de afdelingen zich in voor de 4 K’s: Meer Kwaliteit, vergroten van Kennis, vermindering van Kwetsbaarheid en minder (meer)Kosten.