Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

5.4.a Communicatie

5.4.a Communicatie

Er is ingespeeld op de belangrijke (online) trends en een eenduidige profilering van de gemeente over alle projecten en activiteiten heen. Niet alleen offline, maar ook online, in beeld, tekst en video. De website is vernieuwd in samenspraak met gebruikers en er is dit jaar steeds meer gebruik gemaakt van animatie, infographics en film. Naast uitvoerende activiteiten richtte communicatie zich ook dit jaar op het stimuleren, coachen en ontwikkelen van communicatiebewustzijn en -vaardigheden van de organisatie om proactief in contact te zijn met de omgeving. We spelen een adviserende rol in de organisatieontwikkeling en ontwikkelingen participatie. Er is in 2017 een Zorgkrant uitgegeven en er zijn diverse evenementen en bijeenkomsten geweest, zoals de Open Monumentendag, de ondernemersbijeenkomst en de vrijwilligersprijs. Daarnaast zijn er veel projecten uitgerold zoals de communicatie rondom het uitvoeringsprogramma Biobased Economy, het Biosintrum, de Versnellingsagenda, Fonds Ooststellingwerf, evaluatie zelfrijdend vervoer en 500 jaar Ooststellingwerf.