Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

5.3.a Rechtmatigheid

5.3.a Rechtmatigheid

Betrouwbaarheid en rechtmatig handelen binnen wet & regelgeving is een belangrijk punt voor de gemeente. Jaarlijks leggen we in het Interne Controle plan de uitvoering van de verbijzonderde interne rechtmatigheidscontrole vast. In 2017 heeft de gemeente zichtbaar gewerkt aan de verbetering van processen zodanig dat afwijkingen gesignaleerd en gecorrigeerd worden. De afgelopen jaren heeft de managementletter een sterk afnemend aantal aandachtspunten laten zien. De verklaring van de externe accountant geeft een beeld van de mate van beheersing, het “in control zijn” van de gemeente.